Over mij

Green IT is meer dan zuinige computers

Green IT heeft natuurlijk alles te maken met het milieu. Maar groene IT is niet alleen kijken naar de energie rekening! We weten allemaal wel dat computers veel energie verbruiken en dat de koeling van datacenters nóg meer energie kost. Maar waar het ook om gaat is bijvoorbeeld de milieuvriendelijke afvoer van overtollige, verouderde computer apparatuur. Of de wijze waarop de productie van de computer heeft plaatsgevonden. Wordt een computer in Europa of in China geproduceerd? Vandaag de dag stoken de Chinezen hun elektriciteitscentrales op kolen. En die dragen niet bepaald positief bij aan het broeikas effect. Ik vind dus dat bij de keuze voor een bepaald computermerk je ook naar die aspecten moet kijken. Nog los van mensenrechtenkwesties….. Read More

IT Leiderschaps ontwikkeling voor ICT Managers en Managers in de ICT

IT Manager verdwijnt uit MKB

Binnen enkele jaren zal de IT Manager volledig uit het MKB verdwijnen. Doordat bepaalde diensten die de MKB IT Manager levert, standaard zijn geworden zullen deze worden uitbesteed aan externe partijen. En omdat de IT Manager niet in staat is om de taal van de business en het C-team (CEO, CFO, CxO) te spreken, zal hij verder worden geïsoleerd en uiteindelijk verdwijnen.

Dit beeld wordt sinds enige tijd bevestigd door MKB bedrijven die outsourcing van IT diensten al hebben gedaan. Had de IT manager van die MKB organisatie eerder nog een team van drie tot zes personen, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, na outsourcing van helpdesk en systeembeheer werd dat team minstens gehalveerd. De taken van de MKB IT Manager als coach zijn dan niet langer meer nodig. Ook onderzoeksbureau Gartner bevestigt dat de functie van de CIO de komende jaren sterk onder druk komt te staan. Read More

Roef

Zoals gewoonlijk als je een nieuwe boot koopt, wil je die inrichten naar je eigen smaak en gebruik. Logisch dus dat het eerste project dat we uitvoerden het verbouwen van de roef betrof.

Ik heb een tijdje gezocht naar materiaal die authentieke beelden of informatie bevatten over hoe vroeger een roef werd ingetimmerd. Omdat het echte werkschepen betrof, bestond de intimmering meestal alleen uit een houten langsbank, een watertank met spoelbak en een tafeltje. Dat was alles.

Ik heb het dus toch maar wat moderner aangepakt. Eerst heel wat schetsjes om te bekijken wat er in de beperkte ruimte allemaal mogelijk was, zeker nadat ik alles eruit had gesloopt. Er moest in ieder geval een toilet in komen en een betere kook accommodatie.

Maar hoe je ook schetst en meet, er is gewoon niet meer slaapruimte dan voor 3 volwassen. De kinderen delen nu een kooi die tegen de motorruimte ligt en dat gaat nog een tijdje goed. Maar het is duidelijk dat er op korte termijn extra slaapplaatsen in het achteronder zullen moeten komen.

IT Leiderschaps ontwikkeling voor ICT Managers en Managers in de ICT

Over vijf jaar bestaat de IT Manager niet meer!

“Over vijf jaar bestaat de IT Manager niet meer! ” is een uitspraak die mij past en past bij het veranderen van IT.

Waarom? Vergelijk de IT Manager maar eens met een immigrant die niet thuis is in de westerse samenleving. De mensen zijn anders. De cultuur is anders en westerlingen eten en leven anders en communiceren anders. De volgende uitspraken geven misschien een bevestiging; Read More

De CIO agenda voor 2007

 

Met de toegenomen inflatie en hogere rentetarieven stelt het management van bedrijven en organisaties andere eisen en verwachtingen aan IT investeringen dan in de afgelopen vier jaren. Met die stelling kan de IT Manager twee kanten uit: óf hij snijdt wederom in de kosten óf hij gaat aantonen dat IT investeringen werkelijk een bijdrage leveren aan het algemene bedrijfsresultaat.

De CEO vindt dat IT een grotere rol moet gaan spelen bij het optimaliseren van zijn bedrijfsprocessen terwijl het leveren van kwalitatieve, kostenefficiënte en veilige diensten zo langzamerhand als vanzelfsprekend wordt verondersteld. Onderzoeksbureau Gartner meldt bijvoorbeeld dat de CEO een prioriteitenlijstje heeft voor de IT Manager. Op dat lijstje staat op nummer 1 het bijdragen aan het verbeteren van business processen, op nummer 2 het verlagen van de totale bedrijfskosten en op nummer 3 zorgen dat klantrelaties toenemen en verbeteren. Read More

Achteronder

Hier spelen zich de laatste projecten af. Eigenlijk was het gewoon een berg ruimte maar de laatste twee jaar heb ik hier o.a. een nieuwe vloer gemaakt, de oude stalen drinkwater tank vervangen door een RVS tank die buurman Bus als melktank had gebruikt en daarna heb ik de oude watertank in stukken geslepen en vermaakt tot een dubbele vuilwatertank. Uiteindelijk moet in het achteronder ook nog een dubbele slaapplaats worden ingetimmerd.
En natuurlijk moet er ook nog voldoende bergruimte overblijven!