Een aanslag op de democratie

Op 27 oktober 2015 zijn onze beide auto’s ‘s-nachts in brand gestoken. Vermoedelijk als antwoord op mijn politieke streven om oplossingen te bedenken voor het dan actuele vluchtelingen probleem, beïnvloedde deze actie niet alleen de landelijke media maar toch ook onze persoonlijke houding.

Afgelopen jaar heb ik geprobeerd om wat ons is overkomen te beschrijven in een serie blogs. Enerzijds chronologisch om een beeld te geven hoe die aanslag voorbij ging. Anderzijds de gevolgen, de reacties en onze (mijn) veranderde houding ten aanzien van politiek en maatschappij. Sommige blogs zijn pas vele maanden later geschreven omdat in het begin veel nog onduidelijk was. Gevoelens, meningen en verklaringen moeten groeien. Dat kan natuurlijk tot gevolg hebben dat sommige details verloren zijn gegaan, simpelweg omdat je je die niet meer herinnert.

Ik heb het opgeschreven omdat je in je leven vele belangrijke momenten en herinneringen hebt. Sommige kun je vastleggen op foto of film en later terugkijken. Zoals de geboorte van je kinderen, vakanties en andere leuke en belangrijke of vormende momenten. Deze aanslag en vooral de gevolgen ervan, zijn moeilijker te vervatten in beelden en des te beter in woorden. En er zijn ook vele details die juist bepalend waren voor de aanslag zelf en het verloop erna. En die details ga je op den duur zeker vergeten dus is het goed om die nu vast te leggen.

Ik heb dat onder andere gedaan met links naar media bestanden, facebook berichten, tweets en dergelijke. Ik realiseer mij dat die niet het eeuwige leven hebben op Internet dus ‘geniet’ zo lang het nog kan.

Harold
15 september 2016

Inhoudsopgave

  1. Aangeslagen
  2. Wat er aan de brand vooraf ging
  3. Een dagje pers voor de democratie
  4. De dagen na 27 oktober
  5. Media offensief en intimidatie
  6. Sensatiebeluste media leidt tot onrust
  7. De gevolgen

Het lezen van alle blogs neemt ongeveer 1 uur in beslag zonder de verschillende links door te nemen. Anders ben je iets langer bezig…..