Missie en Visie

Missie

Episteem heeft zich als doel gesteld om IT Managers van kleine tot middelgrote organisaties te helpen ontwikkelen tot volwaardig gesprekspartner van de directie. Hierdoor kunnen zij hun activiteiten beter  afstemmen met de doelstellingen van de eigen organisatie waardoor ICT kan bijdragen aan het beter functioneren van die organisatie.

Visie

Episteem is een netwerk van onafhankelijke consultants met kennis en ervaring van het snijvlak tussen ICT en Business Processen. Wij helpen kleine en middelgrote organisaties bij het vaststellen van de ICT strategie en het inrichten van de ICT organisatie opdat de business zo goed mogelijk gebruik kan maken van ICT producten en diensten. Daarbij baseren wij ons op een aantal standpunten zoals het gebruik maken van industriestandaarden, uitbesteding van moeilijke of niet-strategische processen en algemeen geaccepteerde procesmodellen. Onze aanpak is uitgewerkt in een eigen model waarmee structuur, vertrouwen, focus en heldere resultaten worden verkregen. Door het coachen van de IT Manager bij het ontwikkelen van een eigen visie en strategie en resultaatgedreven aanpak, kan deze zich op termijn ontwikkelen tot CIO; een volwaardige gesprekpartner voor het management.

Onze waarden

Episteem maakt slim gebruik van technologie en moderne manieren van werken en communiceren. Wij zijn direct, open en eerlijk in onze bedoelingen.  Wij tonen betrokkenheid, zijn flexibel en gericht op het behalen van resultaat. Beschikbaarheid koppelen wij aan mobiliteit zodat wij altijd en overal bereikbaar en inzetbaar zijn.