IT in het MKB

ICT heeft in het MKB in verreweg de meeste gevallen nog een status van een kostenpost. Toch realiseren steeds meer directies zich dat met behulp van ICT een onderscheidend vermogen behaald kan worden dat uiteindelijk tot concurrentievoordeel kan leiden. Episteem helpt die bedrijven de stap te maken die nodig is om dat concurrentie voordeel te behalen.

Het ontwikkelen van een eigen ICT visie, die in lijn is met de algemene organisatie visie, en deze vertalen naar een ICT strategie is een eerste stap. Het ontwikkelen van een ICT architectuur is dan een logische vervolg. En volgens ons horen in een ICT architectuur hedendaagse ontwikkelingen als tablets, cloudcomputing, en outsourcing een plaats te krijgen. Door een set van afspraken tussen Directie, Medewerkers en de ICT afdeling samen te vatten in ICT Governance ontstaat een ICT besturing die gaat bijdragen aan de organisatie doelstellingen.

Klanten die met mij samenwerken:

batenburgBatenburg Techniek is een Nederlands beursgenoteerd bedrijf. Batenburg is ontstaan vanuit verschillende technische bedrijven zoals installateurs- en handelsbedrijven. Elektrotechniek is wat hen bindt. Batenburg voert een aantal strategische wijzigingen uit in de organisatie en heeft mij gevraagd dit vanuit de IT te ondersteunen met een Maturity Scan en een bijdrage aan een nieuwe IT Strategie.

Boon EdamBoon Edam, eigenlijk moeten we zeggen Koninklijke Boon Edam is een Nederlands bedrijf dat een trots en uniek product heeft: draaideuren. Kijk maar eens goed als je ergens een gebouw met een glazen facade treft, 90% kans dat er een Boon Edam deur in zit. Ik heb Boon Edam geholpen bij het oprichten van een nieuwe internationale IT divisie die ondersteuning moet bieden aan de wereldwijde groei die Boon Edam doormaakt. Vanuit een Maturity Scan heb ik een IT Strategie ontwikkelt en zijn de contouren geschetst voor een nieuw IT platform dat wereldwijd gebruikt kan worden. Door samenvoeging van drie IT afdelingen is een nieuwe IT afdeling ontstaan die Business en IT wereldwijd kan ondersteunen.

Pieter van ForeestPieter van Foreest is een grote zorg instelling in de omgeving van Delft. Door de veranderende vraag naar (ouderen-)zorg heeft Pieter van Foreest een belangrijke gedaanteverandering ondergaan. Dit heeft tot gevolg gehad dat enkele tehuizen gesloten moesten worden maar ook dat er nieuwe diensten zijn ontwikkeld. De IT afdeling moest ook haar steentje bijdragen aan deze verandering. Ik heb door middel van Interim Management de afdeling opgeschud en beter laten aansluiten bij de business. Verschillende projecten zijn gestopt omdat deze geen waarde meer zouden toevoegen, nieuwe projecten zijn geactiveerd als zij duidelijk aantoonbare waarde of besparingen konden opleveren. Governance en Strategie zijn in lijn gebracht en een nieuwe IT Manager is aangetrokken.

De beste plek voor de beste zorg

Leekerweide ondersteunt en begeleidt mensen met een beperking. Ook mensen die als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel zorg nodig hebben, ouderen met toenemende problemen in het verstandelijk functioneren of kinderen met ontwikkelingsproblematieken kunnen een beroep op ons doen. Episteem heeft in 2006 een Maturity Scan uitgevoerd en begeleid sindsdien jaarlijks de ICT afdeling bij het vaststellen en sturen op het behalen van  ICT doelen.
Het verbeteren van de kwaliteit en service gerichtheid en het bijdragen aan betere zorg aan cliënten door middel van domotica, zijn de samengevatte doelen voor de ICT afdeling.

Accounting Plaza helpt klanten op het gebied van de financiële en HR-administratie met analyse, advies en outsourcing. Doordat we elke dag actief bezig zijn met administratie, zijn we in staat onze kennis en kunde continu aan te scherpen en in te zetten voor het beste resultaat. Zo creëren we directe meerwaarde voor onze klanten. Episteem heeft Accounting Plaza begeleidt bij het bedenken en uitwerken van een nieuwe ICT dienst voor haar klanten. Door middel van workshops hebben business vertegenwoordigers samen met ICT specialisten de requirements bedacht en uitgewerkt in een Business plan. Een uitstekend voorbeeld van ICT-Business Alignment. Accounting Plaza is recentelijk overgenomen door Genpact.

Als het om aardappelen gaat, bent u bij Agrico aan het juiste adres. Agrico is een grote, krachtige, coöperatieve organisatie. Het kweken en telen van een kwaliteitsproduct passend bij de specifieke eisen en omstandigheden van de klant, waar ook ter wereld. Agrico heeft in 2006 aan Episteem gevraagd een Maturity Scan uit te voeren op de volledige ICT afdeling. Als gevolg hiervan heeft Episteem tussen 2006-2008 een aantal verbetertrajecten uitgevoerd gericht op het vernieuwen en uitbesteden van de ICT infrastructuur en het afbouwen van de eigen ICT afdeling. Tussen 2008 en 2011 zijn de administratieve processen opnieuw gedefinieerd en worden deze sindsdien ondersteund door een nieuwe ERP toepassing.

Wonen Noordwest Friesland is een woningbouwcorporatie, die woningen verhuurt in 36 dorpen in de driehoek tussen Harlingen, Leeuwarden en Dokkum. Episteem heeft samen met het MT een nieuwe ICT Beleidsplan opgesteld dat richtinggevend moet zijn voor de komende 5 jaar. De belangrijkste onderwerpen in dit ICT beleidsplan zijn uitbesteding van infrastructuurdiensten, focus op informatiemanagement en integratie van informatiesystemen.

Meer weten over de dienstverlening van Episteem? Volg dan de wegwijzers.