IT Wegwijzers

De aanpak van Episteem concentreert zich rondom een viertal diensten:

  1. Het ontwikkelen van een ICT Visie en Strategie. In veel gevallen wordt dit samen met een ICT Architectuurplan of ICT Beleidsplan in samenwerking met de klant ontwikkeld,
  2. Het uitvoeren van een ICT Maturity Scan en het adviseren over verbeterstappen,
  3. Het begeleiden van de ICT Manager of leidinggevenden van een ICT bedrijf bij het realiseren van veranderingen en het behalen van Business Doelstellingen,
  4. Het organiseren van workshop gericht op één van deze thema’s of voor het creëren van nieuwe ICT concepten die aansluiten bij de behoefte in de markt of de eigen organisatie.