Met de toegenomen inflatie en hogere rentetarieven stelt het management van bedrijven en organisaties andere eisen en verwachtingen aan IT investeringen dan in de afgelopen vier jaren. Met die stelling kan de IT Manager twee kanten uit: óf hij snijdt wederom in de kosten óf hij gaat aantonen dat IT investeringen werkelijk een bijdrage leveren aan het algemene bedrijfsresultaat.

De CEO vindt dat IT een grotere rol moet gaan spelen bij het optimaliseren van zijn bedrijfsprocessen terwijl het leveren van kwalitatieve, kostenefficiënte en veilige diensten zo langzamerhand als vanzelfsprekend wordt verondersteld. Onderzoeksbureau Gartner meldt bijvoorbeeld dat de CEO een prioriteitenlijstje heeft voor de IT Manager. Op dat lijstje staat op nummer 1 het bijdragen aan het verbeteren van business processen, op nummer 2 het verlagen van de totale bedrijfskosten en op nummer 3 zorgen dat klantrelaties toenemen en verbeteren.

De genoemde drie punten van dit prioriteitenlijstje zijn activiteiten die voor het komende jaar van de IT Manager worden verlangd. Op langere termijn (2008-2009) zullen naar verwachting activiteiten als het verbeteren van de concurrentiepositie, omzetgroei en innovatie een belangrijkere rol gaan spelen voor de IT Manager.

Als je deze activiteiten vertaald naar een actielijst voor de IT Manager dan ontkomt hij er niet aan om IT projecten te starten die het mogelijk maken dat de business activiteiten toenemen. Bijvoorbeeld door het introduceren van Business Intelligence oplossingen die analyse van de enorme hoeveelheid klantgegevens mogelijk kan maken. De IT Manager moet er dan wel voor zorgen dat hij die gegevens ook zelf, of zijn afdeling, kan beoordelen. Dit vereist dus enerzijds kennis van de businessprocessen en anderzijds kennis en ervaring met data-analyse. Ook projecten die het medewerkers nu eens écht mogelijk maakt om mobiel te werken, bijvoorbeeld bij klanten, kunnen bijdragen aan die doelstellingen. De IT Manager moet er dan ook voor zorgen dat zijn collega-managers hulpmiddelen en methoden krijgen om hun medewerkers te ondersteunen omdat nog steeds veel managers huiverig zijn om de ‘controle over hun mensen’ te verliezen.

Voor het uitbreiden van het klantenbestand, maar vooral ook het vasthouden van bestaande klanten, moeten nieuwe creatieve ideeën worden ontwikkeld. Een klantenportaal is dan eigenlijk al niet meer voldoende. De IT Manager moet bijvoorbeeld bruggen slaan tussen een R&D afdeling en een marketing afdeling zodat klanten al in een vroeg stadium actief worden betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.

Onderstaande tabellen uit het onderzoek van Gartner tonen de activiteiten en de technologie die voor 2007 en verder van belang zijn.

Als je deze tabellen moet samenvatten kun je duidelijk stellen dat de IT afdeling een goede kijk moet hebben op de zakelijke verwachtingen die het bedrijf heeft en dat de IT afdeling daar een bijdrage aan moet gaan leveren.

Dit impliceert dat de IT Manager niet langer de opdracht moet krijgen om op zijn eigen kosten te bezuinigen maar juist duidelijk moet maken dat ook hij kan bijdragen aan het totale bedrijfsresultaat. Natuurlijk moet hij blijven streven naar ‘do more for less’ door een kostenefficiënte afdeling te bedrijven, door te blijven streven naar consolidatie en standaardisatie en waarschijnlijk ook het reduceren van zijn afdelingsgrootte.

Maar door de aandacht te verschuiven naar de werkelijke bedrijfsproblemen en mee te helpen deze op te lossen, kan de IT Manager nieuwe investeringen verdedigen. Investeringen in techniek, maar ook investeringen in zijn eigen organisatie omdat nieuwe en vooral andere kennis noodzakelijk is bij zijn medewerkers. Kennis van businessprocessen en data-analyse en niet meer van techniek. Die moet hij gewoon uitbesteden. De IT Manager van de komende jaren moet gewoon een ondernemer worden!

Harold Halewijn

December 2006

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.