In een poging moeilijk makkelijker te maken heeft Episteem een aantal diensten uitgewerkt tot ‘standaard oplossingen’. Hiermee kunnen geïnteresseerde organisaties en instellingen sneller besluiten om een dienst van Episteem af te nemen. Episteem heeft deze diensten samengevat onder de term ICT Leadership Development.

ICT Leadership Development is een verzameling van verschillende diensten die erop gericht zijn om het MT van een ICT afdeling of ICT bedrijf, beter in staat te laten zijn om samen met business managers bedrijfsresultaat te behalen. Het kan dan gaan om de persoonlijke eigenschappen en vaardigheden van de manager, maar ook om het samenstellen van de juiste portfolio aan diensten om samen met collega managers het onderscheid te maken naar klanten.

Coaching ICT Leadership

Bij Coaching ICT Leadership gaat het om een persoonlijk op maat gemaakt ontwikkel programma dat sleutelt aan de competenties van de manager. Die competenties moeten zodanig ontwikkeld worden dat zij direct meetbaar een bijdrage leveren aan veranderingen en resultaat. De coach brengt een systeem met zich mee waarmee de manager zelf antwoorden kan ontwikkelen. Het zijn geen zachte adviezen, hoewel die er wel in voor kunnen komen, maar het is vooral gericht op het behalen van harde resultaten. Normaliter is dit een taak voor een goed ondersteunende HR afdeling. Ons voordeel zit in de jarenlange praktische ervaring met leidinggeven, management en verander management in een ICT gerelateerde omgeving. Met Coaching ICT Leadership kan de ICT verantwoordelijke en de business manager de volgende resultaten verwachten:

 • Coaching bij het ontwikkelen van een eigen ICT visie en strategie die aansluit bij de algemene bedrijfs- of organisatiestrategie,
 • Coaching op management vaardigheden gericht op het helpen van business managers die verantwoordelijk zijn voor sales, marketing, after sales, productie e.d.,
 • Coaching bij het samenstellen of omvormen van het ideale team,
 • Coaching op resultaat gericht werken zoals het werken met Balanced Scorecards, afspreken en aanspreken en SMART definities,
 • Coaching op het verkrijgen en geven van vertrouwen, voorspelbaarheid en transparantie omdat deze eigenschappen de belangrijkste zijn voor elke manager,
 • Ondersteuning bij leverancierselecties, offerte aanvragen, opstellen en evalueren van Service Level Agreements, volwassenheid- en kwaliteitsanalyses, portfolio management, project sturing en het omgaan met tegenvallers,
 • Matching van de eigen IT organisatie structuur op de business.

Coaching ICT Leadership is geen vaststaand programma. De invulling wordt samen met de Manager bepaald en zal over het algemeen uit één of meerdere sessies bestaan, uitgesmeerd over een bepaalde periode.

De investering bedraagt per dagdeel van 4 uur, inclusief reiskosten, exclusief BTW, € 600,-

ICT Portfolio Development

ICT Portfolio Development helpt bij het ontwikkelen van nieuwe ICT oplossingen (producten, diensten, contracten e.d.). De vraag naar nieuwe oplossingen komt over het algemeen voort uit klantbehoeften en deze worden dus vanuit de business geformuleerd. Door de ICT verantwoordelijken samen met de business managers (en/of inhoudelijk specialisten) te laten werken aan een nieuwe oplossing of een nieuw of te veranderen business model, ontstaat wederzijds draagvlak, begrip en vertrouwen in de uiteindelijk gewenste oplossing.

Episteem ondersteunt dit ontwikkelproces door middel van een brainstorm workshop waarin IT en Business specialisten aan de hand van vooraf gedefinieerde doelstellingen, werken naar een beschrijving van één of meerdere mogelijke oplossingen. ICT Portfolio Development is richtinggevend en zal een antwoord moeten opleveren voor de volgende punten:

 • Welke functionele eigenschappen op hoofdlijnen kunnen worden vastgesteld en welke moeten worden uitgesloten,
 • Welk overzicht van functies is samen te stellen,
 • Hoe kan de oplossing ontwikkelt worden en welke keuzes, alternatieven en voorwaarden zijn er,
 • Hoe past het in de ambities van de onderneming en van klanten,
 • Welke gevolgen heeft de ontwikkeling van deze oplossing voor de ICT architectuur, exploitatiemodellen en projectportfolio’s?

De investering voor ICT Portfolio Development bedraagt in de meeste gevallen circa € 3.500,- (exclusief BTW) bestaande uit:

 • De voorbereiding, het samenstellen van de doelstellingen en uitnodigen en informeren van de deelnemers,
 • De feitelijke workshop van één dagdeel,
 • De uitwerking van alle verzamelde gegevens die richtinggevend zijn voor het opstellen van een business case.

Indien de Brainstorm Workshop op een externe locatie gehouden moet worden, kunnen hier extra kosten bij komen.

ICT Solution Development

Daar waar ICT Portfolio Development vooral verkennend en richtinggevend is, maakt ICT Solution Development de inrichting van één specifieke oplossing concreet. Vanuit de functionele beschrijving van de gewenste oplossing zal een business case worden uitgewerkt die uiteindelijk duidelijkheid moet verschaffen of de realisatie van oplossing een bijdrage levert aan de business- of klantdoelstellingen.

ICT Solution Development beschrijft dus de inrichting van de realisatie van de oplossing. De aanpak die hierbij wordt gehanteerd is vergelijkbaar met Prince II en het product dat vanuit ICT Solution Development wordt opgeleverd is het Project Initiation Document (PID).

Het PID zal een beschrijving bevatten van de volgende zaken:

 • de projectdefinitie (o.a. doelstellingen, aanpak en resultaten),
 • de initiële Business Case (kosten/baten analyse),
 • de organisatiestructuur,
 • de initiële projectplanning,
 • de beheersingsmechanismen (tolerantie, rapportage en uitzonderingsprocedure),
 • de projectrisico’s, inclusief tegenmaatregelen,
 • De kwaliteitsaspecten,
 • Kosten,
 • Mijlpalen.

Het PID kan uiteindelijk door een Project Manager worden gebruikt bij de realisatie en verrichting van werkzaamheden om de oplossing op te kunnen leveren aan gebruikers.

De investering voor ICT Solution Development is afhankelijk van de omvang van de solution. Een offerte op maat zal dus na intake worden opgeleverd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.