Wonen Noordwest Friesland is een woningcorporatie in het gebied dat bestaat uit de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Menadumadeel, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel en totaal 36 dorpen omvat.

Primair zorgt Wonen Noordwest Friesland voor goede, betaalbare en energiezuinige woningen, passend bij hun doelgroepen. Naast deze primaire taak besteed Wonen Noordwest Friesland veel aandacht aan de leefbaarheid, de kwaliteit van de woonomgeving en voorzieningen in de dorpen waar zij woningen bezitten.

Het Ondernemingsplan K-Trije uit 2009, met als subtitel “Kwaliteit, Keuzevrijheid en inspelen op Krimp”, beschrijft uitstekend waar de organisatie voor staat. Wonen Noordwest Friesland wil zich naar haar (toekomstige) klanten onderscheiden door het aanbieden van woningen die kwalitatief aansluiten bij hedendaagse eisen en wensen. Tegelijkertijd biedt Wonen Noordwest Friesland aan haar doelgroep een grote mate van keuzevrijheid tussen beschikbare woningen onderling, maar ook de wijze waarop de inrichting van een woning tot stand komt. Bedreigingen komen vooral van buiten. Een toenemende mate van vergrijzing, vereenzaming als ook een andere gezinssamenstelling (een- en tweepersoonshoudens), maakt het dat Wonen Noordwest Friesland het woningbestand moet aanpassen aan de wensen die doelgroepen nu stellen. De dreigende krimp van de bevolking probeert Wonen Noordwest Friesland het hoofd te bieden door juist ook aandacht te geven aan sociale- en leefbaarheidsvoorzieningen, naast de kerntaken op het gebied van woningbeheer. Toch dwingt de overheid Wonen Noordwest Friesland tot een financiële pas op de plaats door nieuwe regelingen in te voeren en door de spanning op de woningmarkt waardoor sommige ambities niet waargemaakt kunnen worden. Deze financiële pas op de plaats is ook een vorm van krimp en heeft dus ook gevolgen voor het ICT beleid voor de komende jaren. Wonen Noordwest Friesland verwacht met de inzet van ICT een bijdrage in de krimpdoelstellingen te realiseren door te kijken waar huidige processen efficiënter kunnen verlopen waardoor bedrijfskosten kunnen worden bespaard.

Episteem heeft in de zomermaanden samen met het MT en de Raad van Commissarissen een nieuw ICT Beleidsplan opgesteld dat richting gevend moet zijn voor de komende 5 jaar. Samengevat luidt het ICT beleid voor de komende jaren:

  • Het waarborgen van de continuïteit van ICT,
  • Een bijdrage leveren aan het verder verlagen van bedrijfskosten en het verhogen van de efficiëntie van processen door de inzet van ICT,
  • Het uitbesteden van generieke infrastructuurdiensten als dit een kostenvoordeel oplevert,
  • Het verbeteren en integreren van informatie systemen,
  • Het ontsluiten van (management) informatie voor de besturing van primaire processen,
  • Het formaliseren van ICT Governance.

In de komende weken zal een plan van aanpak worden uitgewerkt waarin de route tot uitvoering van het nieuwe beleidsplan zal worden beschreven. Vanaf begin 2013 zal Wonen Noordwest Friesland uitvoering geven aan dit plan van aanpak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.