Deze pagina is gemaakt met als doel om mijn zelf gebouwde automatisering in Home Assistant te documenteren. Misschien is er een liefhebber die dit op Github kan zetten, je bent welkom. Ik heb geen ervaring met Github maar heb wel een account, Hhalewijn. Dus wees dan in ieder geval zo vriendelijk om naar mij te verwijzen.

HomeMatic integratie

Een eerste belangrijk component dat ik gebruik is het monitoren van diverse tussenmeters in mijn meterkast. Deze worden gemonitord door mijn domotica installatie HomeMatic. Ook de besturing van laadpaal, warmtepomp en alle apparatuur in huis verloopt via sensoren en aktoren in HomeMatic. Er is dus een integratie gemaakt tussen HomeMatic en HomeAssistant.

In configuration.yaml heb ik een include opgenomen:

homematic: !include homematic.yaml

De homematic.yaml file bevat de volgende regels:

#Homematic configuration

interfaces:

wireless:

host: 192.168.2.3

port: 2001

wired:

host: 192.168.2.3

port: 2000

IP:

host: 192.168.2.3

port: 2010

Achter de wired poorten zitten de frequentie meters die de pulsen meten van de tussenmeters.

In HomeAssistant kan ik deze pulsen overnemen en vertalen naar sensoren. Deze zijn benoemd in configuration.yaml

template:

– sensor:

– name: “EV_Laadpaal_Actueel”

device_class: power

unit_of_measurement: W

state: >

{{ states(‘sensor.leq0147882_18_frequency’) | float * 3.6 * 10.0}}

– sensor:

– name: “EV_Solar_Actueel”

device_class: power

unit_of_measurement: W

state: >

{{ states(‘sensor.leq0147882_16_frequency’) | float * 3.6 * 1.0}}

– sensor:

– name: “EV_Tuinhuis_Actueel”

device_class: power

unit_of_measurement: W

state: >

{{ states(‘sensor.leq0147882_17_frequency’) | float * 3.6 * 1.0}}

– sensor:

– name: “EV_Heating_Actueel”

device_class: power

unit_of_measurement: W

state: >

{{ states(‘sensor.leq0147882_15_frequency’) | float * 3.6 * 1.0}}

– sensor:

– name: “EV_Huishoudverbruik_Actueel”

device_class: power

unit_of_measurement: W

state: >

{{ states(‘sensor.leq0147882_19_frequency’) | float * 3.6 * 10.0}}

– sensor:

– name: “EV_Boot_Actueel”

device_class: power

unit_of_measurement: W

state: >

{{ states(‘sensor.leq0147882_20_frequency’) | float * 3.6 * 10.0}}


 

Integratie Victron Energy componenten

De integratie met Victron Energy via een CX device loopt over Modbus. Hiervoor is geen specifieke integratie nodig of beschikbaar. Wel moeten de sensoren gemaakt worden. Er zijn vele honderden registers die je kunt uitlezen. Ik heb de belangrijkste hieronder opgenomen.

LET OP! De slave ID’s en register adressen kunnen per configuratie afwijken. Raadpleeg dus eerst de modbus documentatie van Victron en maak gebruik van de referentie Excel sheet die je kunt downloaden van de Victron website.

Ik heb gekozen voor Modbus ipv MQTT omdat volgens de documentatie van Victron de poorten van MQTT wel eens wijzigen met software releases.

Eerst in configuration.yaml de volgende include:

modbus: !include modbus.yaml

In de file modbus.yaml dan de volgende sensoren definieren:

# modbus victron ess

– name: victron

retry_on_empty: true

retries: 10

type: tcp

host: 192.168.2.86

port: 502

# REMARK: scan_interval: <5 can cause troubles

sensors:

– name: ‘VE AC Consumption L1’

unit_of_measurement: “W”

slave: 100

address: 817

data_type: uint16

scan_interval: 5

device_class: power

– name: ‘VE AC Consumption L2’

unit_of_measurement: “W”

slave: 100

address: 818

data_type: uint16

scan_interval: 5

device_class: power

– name: ‘VE AC Consumption L3’

unit_of_measurement: “W”

slave: 100

address: 819

data_type: uint16

scan_interval: 5

device_class: power

– name: ‘VE Grid power L1’

unit_of_measurement: “W”

slave: 100

address: 820

data_type: int16

scan_interval: 5

device_class: power

– name: ‘VE Grid power L2’

unit_of_measurement: “W”

slave: 100

address: 821

data_type: int16

scan_interval: 5

device_class: power

– name: ‘VE Grid power L3’

unit_of_measurement: “W”

slave: 100

address: 822

data_type: int16

scan_interval: 5

device_class: power

– name: ‘VE Critical Loads power L1’

unit_of_measurement: “W”

slave: 246

address: 23

data_type: int16

scale: 10

scan_interval: 5

device_class: power

– name: ‘VE Critical Loads power L2’

unit_of_measurement: “W”

slave: 246

address: 24

data_type: int16

scale: 10

scan_interval: 5

device_class: power

– name: ‘VE Critical Loads power L3’

unit_of_measurement: “W”

slave: 246

address: 25

data_type: int16

scale: 10

scan_interval: 5

device_class: power

# GRID meter waarden

# ESS Settings

– name: ‘VE ESS Minimum SoC setpoint’

unit_of_measurement: “%”

data_type: uint16

slave: 100

address: 2901

scan_interval: 5

scale: 0.1

– name: ‘VE Maximum System Grid Feed In’

unit_of_measurement: “W”

data_type: uint16

slave: 100

address: 2706

scale: 0.01

device_class: power

# command_on: 4000

# command_off: 40

# verify_state: false

– name: ‘VE ESS BatteryLife state’

data_type: uint16

slave: 100

address: 2900

scan_interval: 5

– name: ‘VE ESS Grid setpoint’

unit_of_measurement: “W”

data_type: int16

slave: 100

address: 2700

device_class: power

#Battery

– name: ‘VE Battery current’

unit_of_measurement: “A DC”

slave: 100

address: 841

data_type: int16

scale: 0.1

precision: 0

device_class: current

– name: ‘VE Battery Power System’

unit_of_measurement: “W”

slave: 100

address: 842

data_type: int16

scale: 1.0

precision: 0

device_class: power

# VE Charge power. deze gebruiken voor omrekenen van min en pos

– name: ‘VE Charge Power System’

unit_of_measurement: “W”

slave: 100

address: 866

data_type: int16

scale: 1.0

precision: 0

device_class: energy

– name: ‘VE Battery State of Charge System’

unit_of_measurement: “%”

slave: 100

address: 843

data_type: uint16

scale: 1

precision: 0

– name: ‘VE Battery Discharged Energy’

unit_of_measurement: “kWh”

slave: 245

address: 301

data_type: uint16

scale: 0.1

precision: 0

device_class: energy

state_class: total_increasing

– name: ‘VE Battery Charged Energy’

unit_of_measurement: “kWh”

slave: 245

address: 302

data_type: uint16

scale: 0.1

precision: 0

device_class: energy

state_class: total_increasing

# Victron device over Modbus: vebus

# Grid Voltage

– name: ‘VE Grid Voltage L1 in’

unit_of_measurement: “V AC”

slave: 246

address: 3

data_type: uint16

scale: 0.1

offset: 0

precision: 2

device_class: voltage

– name: ‘VE Grid Voltage L2 in’

unit_of_measurement: “V AC”

slave: 246

address: 4

data_type: uint16

scale: 0.1

offset: 0

precision: 2

device_class: voltage

– name: ‘VE Grid Voltage L3 in’

unit_of_measurement: “V AC”

slave: 246

address: 5

data_type: uint16

scale: 0.1

offset: 0

precision: 2

device_class: voltage

– name: “VE Multi Inverter State”

slave: 246

address: 31

data_type: uint16

# Inverter States, 0=Off;1=Low Power;2=Fault;3=Bulk;4=Absorption;5=Float;6=Storage;7=Equalize;8=Passthru;9=Inverting;10=Power assist;11=Power supply;252=Bulk protection

#Alarm Sensors

– name: ‘VE Grid lost alarm’

slave: 246

address: 64

data_type: uint16

unit_of_measurement: “0=Ok;1=Warning”

– name: ‘VE Multi Temperature alarm’

slave: 246

address: 34

data_type: uint16

unit_of_measurement: “0=Ok;1=Warning;2=Alarm”

– name: ‘VE Multi Overload alarm’

slave: 246

address: 36

data_type: uint16

unit_of_measurement: “0=Ok;1=Warning;2=Alarm”

#### Binary sensors (no binary in victron) ########

# binary_sensors:

Er is geen sensor die het vermogen weergeeft van de 3 fasen opgeteld. Daarom heb ik in configuration.yaml nog een extra sensor gemaakt die een berekening maken adhv enkele modbus sensoren. Ook heb hier de Modbus write sensor gemaakt die we straks gebruiken om het laad en ontlaad proces te besturen adhv de day-ahead tarieven. De Victron ESS wordt dus bestuurd mbv modbus write via de sensor ESS_Grid_Setpoint. Hiervoor is een automation gemaakt in HomeAssistant. Zie verder.

– sensor:

– name: “VE Grid Power”

device_class: power

unit_of_measurement: W

state: >

{{ states(“sensor.ve_grid_power_l1”) |float + states(“sensor.ve_grid_power_l2”) | float + states(“sensor.ve_grid_power_l3”) |float }}

– sensor:

– name: “ESS_Grid_Setpoint”

## use this to set ESS grid setpoint. Values are determined by maximum grid connection point

## substract value from 65535 for negative vaule

device_class: power

unit_of_measurement: W

state: >

{% if is_state(“input_number.ess_grid_feedin”, “0.0”) -%}

0

{%- elif is_state(“input_number.ess_grid_feedin”, “1.0”) -%}

17250

{%- elif is_state(“input_number.ess_grid_feedin”, “-1.0”) -%}

48285

{%- endif %}

Op basis van deze 2 integraties kan een dashboard in Home Assistant worden gemaakt die de actuele gegevens weergeeft.

Integratie SolarEdge en P1

Ik heb aan Home Assistant toegevoegd de integratie met SolarEdge voor de zonnestroom informatie. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat deze gegevens 1x per 15 minuten worden opgehaald. De informatie is dus alleen statistisch van waarde, je kunt er nauwelijks mee sturen.

Ook heb ik een Youless energie meter aan de P1 poort van de slimme meter gekoppeld. Dit levert enkele extra sensoren op en samen met de eerdere integraties kun je nu het Home Assistant Energy dashboard inrichten.

Onderin het scherm kun je de overige sensoren toevoegen. In mijn situatie zijn dat dus de sensoren die ik via HomeMatic inlees:

Ik heb als extra integratie de Forecast Solar integratie toegevoegd. Deze kan de solar forecast in het energy dashboard weergeven. Maar ik vind de kwaliteit onvoldoende om hiervan gebruik te maken. Zeker als je een bijzondere solar configuratie hebt diverse oriëntaties zoals ik.

Het dashboard ziet er dan zo uit:

De energie tarieven die op de kaart zijn ingevuld komen verderop aan bod. Dit zijn namelijk de berekende tarieven vanuit de day-ahead tool.

Day ahead software

Voor de day ahead software moeten er een aantal componenten worden toegevoegd aan Home Assistant: Node Red en MQTT broker. Dit zijn standaard add-ons die via een menu knop geinstalleerd kunnen worden.

Ik heb gebruik gemaakt van wat code die ik via Internet heb gevonden: https://community.home-assistant.io/t/electricity-day-ahead-prices-for-home-assistant-using-node-red-and-entso-e-api/394484

De reden om met ENTSO te werken is dat dit een europees prijssysteem is waarvan de nederlandse providers zoals Nieuwestroom of ANWB hun prijzen ook vandaan halen. Bovendien hoef je geen contract te hebben om de data van de ENTSO website af te halen. Wel moet je eenmalig een API aanvragen, dit kun je via bovenstaande link terughalen.

De code heb ik op enkele plaatsen wat aangepast dus ik plaats hieronder opnieuw de schermafdrukken en de aangepast code. Zo heb ik in de berekening de waarden geconverteerd en bereken ik een gemiddelde, maximale en minimale prijs.

Allereerst de MQTT sensor in configuration.yaml

mqtt:

sensor:

– state_topic: entsoe/day-ahead

name: ‘Day-ahead-price’

unit_of_measurement: “€”

value_template: ‘{{ value_json.day_ahead_price }}’

json_attributes_topic: entsoe/day-ahead

Dan in Node Red de volgende entiteiten:

Ik heb daar een paar kleine aanpassingen in gedaan:

De code in de Generate URL node:

const today = new Date()

let todayDate = (“0” + today.getDate()).slice(-2)

let todayMonth = (“0” + (today.getMonth() + 1)).slice(-2);

let todayYear = today.getFullYear();

let todayString = todayYear + todayMonth + todayDate;

var urlAddr = “https://transparency.entsoe.eu/api?securityToken=&documentType=A44&in_Domain=10YNL———-L&out_Domain=10YNL———-L&periodStart=” + todayString + “0000&periodEnd=” + todayString + “2300”

msg.url = urlAddr;

return msg;

De code in de Generate Aray node:

var priceArray = [];

var avgprice = 0;

var maxprice = 0;

var minprice = 9999;

for (let i = 0; i < 24; i++) {

priceArray[i] = parseFloat (msg.payload.Publication_MarketDocument.TimeSeries[0].Period[0].Point[i][“price.amount”][0]);

avgprice = avgprice + parseFloat (priceArray[i]);

if (parseFloat(priceArray[i]) > maxprice) {

maxprice = parseFloat(priceArray[i]);

}

if (parseFloat(priceArray[i]) < minprice) {

minprice = parseFloat(priceArray[i]);

}

}

avgprice = (avgprice / 24);

priceArray[24] = (avgprice);

priceArray[25] = (maxprice);

priceArray[26] = (minprice);

flow.set(“pArray”, priceArray);

msg.payload = { “day_ahead_price”: priceArray };

return msg;

Dan voor de 2e flow die elk uur draait de volgende instellingen in de node gemaakt:

De timing is relevant (ook in de 1e flow) omdat ik heb gemerkt dat de timing anders niet geheel verloopt zoals je wenst; op het hele uur. Dat heeft met een bug of gedrag van Node Red te maken.

Dan de code in de node Get next hour rate

var priceArray = [];

priceArray = flow.get(“pArray”);

const today = new Date();

let todayHour = today.getHours();

let todayDate = (“0” + today.getDate()).slice(-2)

let todayMonth = (“0” + (today.getMonth() + 1)).slice(-2);

let todayYear = today.getFullYear();

msg.payload = {

“day_ahead_price”: priceArray[todayHour] / 1000,

“avg_price”: priceArray[24] / 1000,

“max_price”: priceArray[25] / 1000,

“min_price”: priceArray[26] / 1000,

“records”: [

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T00:00:00”,

“Price”: priceArray[0] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T01:00:00”,

“Price”: priceArray[1] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T02:00:00”,

“Price”: priceArray[2] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T03:00:00”,

“Price”: priceArray[3] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T04:00:00”,

“Price”: priceArray[4] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T05:00:00”,

“Price”: priceArray[5] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T06:00:00”,

“Price”: priceArray[6] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T07:00:00”,

“Price”: priceArray[7] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T08:00:00”,

“Price”: priceArray[8] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T09:00:00”,

“Price”: priceArray[9] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T10:00:00”,

“Price”: priceArray[10] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T11:00:00”,

“Price”: priceArray[11] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T12:00:00”,

“Price”: priceArray[12] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T13:00:00”,

“Price”: priceArray[13] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T14:00:00”,

“Price”: priceArray[14] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T15:00:00”,

“Price”: priceArray[15] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T16:00:00”,

“Price”: priceArray[16] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T17:00:00”,

“Price”: priceArray[17] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T18:00:00”,

“Price”: priceArray[18] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T19:00:00”,

“Price”: priceArray[19] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T20:00:00”,

“Price”: priceArray[20] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T21:00:00”,

“Price”: priceArray[21] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T22:00:00”,

“Price”: priceArray[22] / 1000

},

{

“Time”: todayYear + “-” + todayMonth + “-” + todayDate + “T23:00:00”,

“Price”: priceArray[23] / 1000

}

]

};

return msg;

Zoals je ziet zijn de waarden hier meteen al geconverteerd naar centen.

En tot slot de MQTT node:

Het IP adres is het adres van mijn HA installatie. Het poort adres van de MQTT broker die daarop draait.

Na bewaren en deploy moet je zien dat de MQTT broker verbinding maakt. Je kunt dan de waardes inlezen.

Hierna kun je Apexchart maken. Ik heb deze gemodificeerd als volgt:

type: custom:apexcharts-card

experimental:

color_threshold: true

graph_span: 24h

show:

last_updated: true

span:

start: day

header:

title: Day Ahead Prices

standard_format: false

show: true

show_states: false

colorize_states: true

apex_config:

chart:

height: 250

stroke:

width: 1

curve: smooth

now:

show: true

color: red

label: Nu

yaxis:

– min: -0.1

max: 1

decimals: 2

apex_config:

tickAmount: 11

series:

– entity: sensor.day_ahead_price

type: column

unit: ‘ €’

float_precision: 3

show:

header_color_threshold: true

data_generator: |

return entity.attributes.records.map((record, index) => {

return [record.Time, record.Price];

});

color_threshold:

– value: 0.1

color: lightgreen

– value: 0.2

color: green

– value: 0.3

color: yellow

– value: 0.4

color: orange

– value: 0.5

color: orangered

– value: 0.6

color: red

– value: 0.7

color: purple

En dat moet dan ongeveer dit resultaat opleveren:

Om de verschillende waarden uit de sensor.day-ahead-price atributen te halen, heb ik nieuwe sensoren gedefinieerd in configurations.yaml (templates dus).

– sensor:

– name: “Day_Ahead_Avg_Price”

device_class: monetary

unit_of_measurement: €

state: >

{{ state_attr (‘sensor.day_ahead_price’, ‘avg_price’)}}

– sensor:

– name: “Day_Ahead_Current_Price”

#device_class: monetary

unit_of_measurement: €/kWh

state: >

{{ state_attr (‘sensor.day_ahead_price’, ‘day_ahead_price’)}}

– sensor:

– name: “Day_Ahead_Min_Price”

device_class: monetary

unit_of_measurement: €

state: >

{{ state_attr (‘sensor.day_ahead_price’, ‘min_price’)}}

– sensor:

– name: “Day_Ahead_Max_Price”

device_class: monetary

unit_of_measurement: €

state: >

{{ state_attr (‘sensor.day_ahead_price’, ‘max_price’)}}

– sensor:

– name: “Day_Ahead_Lowerband_Price”

device_class: monetary

unit_of_measurement: €

state: >

{{ (1-(states (‘input_number.ess_price_lower_band’)) | int / 100) * (states (‘sensor.day_ahead_avg_price’) | float ) }}

– sensor:

– name: “Day_Ahead_Upperband_Price”

device_class: monetary

unit_of_measurement: €

state: >

{{ (1+(states (‘input_number.ess_price_upper_band’)) | int / 100) * (states (‘sensor.day_ahead_avg_price’) | float )}}

Automations

In principe ben je nu klaar om automations te maken met de sensoren die nu gemaakt zijn.

Ik heb hiervoor de grafische interface gebruikt maar in enkele gevallen moet je de yaml code zelf invullen of aanpassen. Deze automations sturen de switches aan die op hun beurt dus aktoren zijn in mijn HomeMatic domotica systeem. Ik ben op dit moment bezig met het verder uitwerken van diverse scenario’s. Hier zal dus nog wel het e.e.a. aan gewijzigd gaan worden, net als aan de scripts in mijn domotica installatie.

Het resultaat uit mijn automations.yaml file:

– id: ‘1662234306246’

alias: Switch on Energy Storage and Energy Consumers

description: ”

trigger:

– platform: numeric_state

entity_id: sensor.day_ahead_price

attribute: day_ahead_price

below: sensor.day_ahead_lowerband_price

condition: []

action:

– service: switch.turn_on

data: {}

target:

entity_id:

– switch.peq1418450_7

– service: input_number.set_value

data:

value: 1

target:

entity_id: input_number.ess_grid_feedin

– service: switch.turn_off

data: {}

target:

entity_id: switch.peq1418450_8

mode: single

– id: ‘1662899027507’

alias: Set ESS Grid Feed by Modbus

description: This automation sets the Victron ESS Grid feed to in, out or 0

trigger:

– platform: state

entity_id:

– input_number.ess_grid_feedin

condition: []

action:

– service: modbus.write_register

data:

address: 2700

slave: 100

value: ‘{{ states(”sensor.ess_grid_setpoint”) }}’

hub: victron

mode: single

– id: ‘1663360219833’

alias: Switch off Energy Storage and Consumers and Dump Energy to Grid

description: ”

trigger:

– platform: numeric_state

entity_id: sensor.day_ahead_price

attribute: day_ahead_price

above: sensor.day_ahead_upperband_price

condition:

– condition: numeric_state

entity_id: sensor.ve_battery_state_of_charge_system

above: 50

action:

– service: switch.turn_off

data: {}

target:

entity_id: switch.peq1418450_7

– service: input_number.set_value

data:

value: -1

target:

entity_id: input_number.ess_grid_feedin

– service: switch.turn_on

data: {}

target:

entity_id: switch.peq1418450_8

mode: single

– id: ‘1663360672817’

alias: Switch off Energy Storage and set Grid setpoint to 0

description: ”

trigger:

– platform: numeric_state

entity_id: sensor.day_ahead_price

attribute: day_ahead_price

above: sensor.day_ahead_lowerband_price

below: sensor.day_ahead_upperband_price

condition: []

action:

– service: switch.turn_off

data: {}

target:

entity_id:

– switch.peq1418450_8

– switch.peq1418450_7

– service: input_number.set_value

data:

value: 0

target:

entity_id: input_number.ess_grid_feedin

– service: switch.turn_off

data: {}

target:

entity_id: switch.peq1418450_9

mode: single

– id: ‘1663598422950’

alias: Switch Energy Dump if SoC below 50

description: ”

trigger:

– platform: numeric_state

entity_id: sensor.ve_battery_state_of_charge_system

below: 50

condition: []

action:

– service: input_number.set_value

data:

value: 0

target:

entity_id: input_number.ess_grid_feedin

mode: single

– id: ‘1664573680849’

alias: VSW ultra switch on

description: Schakelt schakelaar aan als de elec prijs zeer laag is.

trigger:

– platform: numeric_state

entity_id: sensor.day_ahead_price

attribute: day_ahead_price

below: 0.02

condition: []

action:

– service: switch.turn_on

data: {}

target:

entity_id: switch.peq1418450_9

mode: single

– id: ‘1664573871793’

alias: VSW ultra switch off

description: ”

trigger:

– platform: numeric_state

entity_id: sensor.day_ahead_price

attribute: day_ahead_price

above: 0.02

condition: []

action:

– service: switch.turn_off

data: {}

target:

entity_id: switch.peq1418450_9

mode: single

Wishlist

Dit draait nu een paar weken en ik begin er aardig wat ervaring mee op te doen. Wat ik mis is een voorspelling voor de volgende dag. De day-ahead prijzen zijn in de loop van de middag bekend en eigenlijk wil je die al weten om daarmee het laden/ontladen en het sturen van andere aktoren voor de rest van de dag, optimaal te kunnen besturen. Via de link uit de HA community (hiervoor) heb ik gezien dat ook anderen hiermee bezig zijn. Dus ik ga dat nog verder volgen.

8 thoughts on “Energie besturing met Home Assistant”
 1. Hoi Harrold,

  Je video’s zijn geweldig, en sluiten perfect aan.
  Wat voor de meeste interessant is is het stukje ENTSO data vooral omdat de rest custom is natuurlijk.
  Dit bleek toch lastiger dan verwacht, uit eindelijk heb ik een makkelijke intergratie gevonden die je zo kan gebruiken.
  Nu vond ik de volgende plugin op GitHub https://github.com/JaccoR/hass-entso-e
  Via hacs kan je de intergratie ‘Home Assistant ENTSO-e Transparency Platform Energy Prices” zo installeren. ook via hacs frontend ApexCharts

  Prijs correcties zoals BTW ODE en energie belasting zijn ook makkelijk toe te voegen. https://github.com/JaccoR/hass-entso-e/discussions

  Groet, Jeffrey

  1. Hoi, ik heb ook een deel aan de praat gekregen. Wat me echter opvalt is dat het de prijzen van “vandaag” zijn en niet de day-head. Wat moet ik anders doen om het aan te passen?

 2. Hallo Harold,
  Ik vond de Video op YouTube en petje af. Het was een zeer interessante video en het heeft me ook meer laten zien wat ik met mijn home assistant kan bereiken.
  Maar de ideeën rondom de config en ook het kijken naar opgewekte stroom en verbruikers vond ik super interessant.

  Ik blijf dit eens allemaal volgen, kan er veel van leren ;).
  Groet Piet

 3. Hoi Harold,

  Ik ben erg onder de indruk van wat je gemaakt hebt, ik wil hier voorzichtig ook een beginnetje aan maken en heb wat knippen plakken van jou site gedaan, alleen werkt dat helaas niet, omdat daar de benodigde spaties niet voor zitten.
  Nu dacht ik dat fix ik zelf wel maar ik kom er toch niet aan uit.
  Volgens mij is er een Hacs waar het meeste als in zit, maar is het mogelijk dat je mij via de mail knippen plakken jou bestanden stuurt.
  Van het MQTT het nodeRED en de grafiek.
  Ik hoor het graag van je.
  Met vriendelijke groet,
  Maurice Brouns

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.