De code in mijn vorige post was niet alleen moeilijk leesbaar, hij was ook niet volledig.

Hoewel ik nog steeds bezig ben om de code te verbeteren, wil ik je deze tussentijdse versie niet onthouden. Doe er je voordeel mee en heb jij zelf verbeteringen aangebracht, ik blijf graag op de hoogte.

configuration.yaml

Hieronder tref je de wijzigingen die ik heb aangebracht in configuration.yaml. Alle sensoren die ik heb gemaakt zitten er in. Bedenk wel dat deze soms refereren naar sensoren in mijn HomeMatic systeem. Je moet deze dus aanpassen naar jouw fysieke sensoren.

template:
 - sensor:
   - name: "EV_Laadpaal_Actueel"
    device_class: power
    unit_of_measurement: W
    state: >
     {{ states('sensor.leq0147882_18_frequency') | float * 3.6 * 10.0}}
 - sensor:
   - name: "EV_Solar_Actueel"
    device_class: power
    unit_of_measurement: W
    state: >
     {{ states('sensor.leq0147882_16_frequency') | float * 3.6 * 1.0}}
 - sensor:
   - name: "EV_Tuinhuis_Actueel"
    device_class: power
    unit_of_measurement: W
    state: >
     {{ states('sensor.leq0147882_17_frequency') | float * 3.6 * 1.0}}
 - sensor:
   - name: "EV_Heating_Actueel"
    device_class: power
    unit_of_measurement: W
    state: >
     {{ states('sensor.leq0147882_15_frequency') | float * 3.6 * 1.0}}
 - sensor:
   - name: "EV_Huishoudverbruik_Actueel"
    device_class: power
    unit_of_measurement: W
    state: >
     {{ states('sensor.leq0147882_19_frequency') | float * 3.6 * 10.0}}
 - sensor:
   - name: "EV_Boot_Actueel"
    device_class: power
    unit_of_measurement: W
    state: >
     {{ states('sensor.leq0147882_20_frequency') | float * 3.6 * 10.0}}
     
 - sensor:
   - name: "Day_Ahead_Avg_Price"
    device_class: monetary
    unit_of_measurement: €
    state: >
     {{ state_attr ('sensor.day_ahead_price', 'avg_price')}} 
 - sensor:
   - name: "Day_Ahead_Current_Price"
    #device_class: monetary
    unit_of_measurement: €/kWh
    state: >
     {{ state_attr ('sensor.day_ahead_price', 'day_ahead_price')}}
 - sensor:
   - name: "Day_Ahead_Min_Price"
    device_class: monetary
    unit_of_measurement: €
    state: >
     {{ state_attr ('sensor.day_ahead_price', 'min_price')}}
 - sensor:
   - name: "Day_Ahead_Max_Price"
    device_class: monetary
    unit_of_measurement: €
    state: >
     {{ state_attr ('sensor.day_ahead_price', 'max_price')}}
 - sensor:
   - name: "Day_Ahead_Lowerband_Price"
    device_class: monetary
    unit_of_measurement: €
    state: >
     {{ (1-(states ('input_number.ess_price_lower_band')) | int / 100) * (states ('sensor.day_ahead_avg_price') | float ) }}
 - sensor:
   - name: "Day_Ahead_Upperband_Price"
    device_class: monetary
    unit_of_measurement: €
    state: >
     {{ (1+(states ('input_number.ess_price_upper_band')) | int / 100) * (states ('sensor.day_ahead_avg_price') | float )}}    
 - sensor:
   - name: "VE Grid Power"
    device_class: power
    unit_of_measurement: W
    state: >
     {{ states("sensor.ve_grid_power_l1") |float + states("sensor.ve_grid_power_l2") | float + states("sensor.ve_grid_power_l3") |float }}
 - sensor:
   - name: "ESS_Grid_Setpoint"
   ## use this to set ESS grid setpoint. Values are determined by maximum grid connection point
   ## substract value from 65535 for negative vaule
    device_class: power
    unit_of_measurement: W
    state: >
     {% if is_state("input_number.ess_grid_feedin", "0.0") -%}
      0
     {%- elif is_state("input_number.ess_grid_feedin", "1.0") -%}
      17250
     {%- elif is_state("input_number.ess_grid_feedin", "-1.0") -%}
      48285
     {%- endif %}

mqtt: 
 sensor:
  - state_topic: entsoe/day-ahead
   name: 'Day-ahead-price'
   unit_of_measurement: "€"
   value_template: '{{ value_json.day_ahead_price }}'
   json_attributes_topic: entsoe/day-ahead

Automations.yaml

Hieronder de automations die ik heb gemaakt. Meestal heb ik hiervoor de wizzards gebruikt maar uiteindelijk wordt alles in code omgezet. Ik verwijs graag naar mij Youtube video voor uitleg over de automations. Anders begrijp je niet zo goed wat deze doen. Ook voor dit bestand geldt dat enkele verwijzingen refereren aan specifieke hardware en/of sensoren.

- id: '1662234306246'
 alias: Switch on Energy Import and Energy Consumers
 description: ''
 trigger:
 - platform: numeric_state
  entity_id: sensor.day_ahead_price
  attribute: day_ahead_price
  below: sensor.day_ahead_lowerband_price
 condition: []
 action:
 - service: switch.turn_on
  data: {}
  target:
   entity_id:
   - switch.peq1418450_7
 - service: input_number.set_value
  data:
   value: 1
  target:
   entity_id: input_number.ess_grid_feedin
 - service: switch.turn_off
  data: {}
  target:
   entity_id: switch.peq1418450_8
 mode: single
- id: '1662899027507'
 alias: Set ESS Grid Feed by writing Modbus register
 description: This automation sets the Victron ESS Grid feed to in, out or 0
 trigger:
 - platform: state
  entity_id:
  - input_number.ess_grid_feedin
 condition: []
 action:
 - service: modbus.write_register
  data:
   address: 2700
   slave: 100
   value: '{{ states(''sensor.ess_grid_setpoint'') }}'
   hub: victron
 mode: single
- id: '1663360219833'
 alias: Switch off Energy Import and Consumers and Export Energy to Grid
 description: ''
 trigger:
 - platform: numeric_state
  entity_id: sensor.day_ahead_price
  attribute: day_ahead_price
  above: sensor.day_ahead_upperband_price
 condition:
 - condition: numeric_state
  entity_id: sensor.ve_battery_state_of_charge_system
  above: 50
 action:
 - service: switch.turn_off
  data: {}
  target:
   entity_id: switch.peq1418450_7
 - service: input_number.set_value
  data:
   value: -1
  target:
   entity_id: input_number.ess_grid_feedin
 - service: switch.turn_on
  data: {}
  target:
   entity_id: switch.peq1418450_8
 mode: single
- id: '1663360672817'
 alias: Switch off Energy Import and set Grid setpoint to 0
 description: ''
 trigger:
 - platform: numeric_state
  entity_id: sensor.day_ahead_price
  attribute: day_ahead_price
  above: sensor.day_ahead_lowerband_price
  below: sensor.day_ahead_upperband_price
 condition: []
 action:
 - service: switch.turn_off
  data: {}
  target:
   entity_id:
   - switch.peq1418450_8
   - switch.peq1418450_7
 - service: input_number.set_value
  data:
   value: 0
  target:
   entity_id: input_number.ess_grid_feedin
 - service: switch.turn_off
  data: {}
  target:
   entity_id: switch.peq1418450_9
 mode: single
- id: '1663598422950'
 alias: Switch off Energy Export to grid if SoC < 50%
 description: ''
 trigger:
 - platform: numeric_state
  entity_id: sensor.ve_battery_state_of_charge_system
  below: 50
 condition: []
 action:
 - service: input_number.set_value
  data:
   value: 0
  target:
   entity_id: input_number.ess_grid_feedin
 mode: single
- id: '1664573680849'
 alias: VSW ultra low switch on
 description: Schakelt schakelaar aan als de elec prijs zeer laag is.
 trigger:
 - platform: numeric_state
  entity_id: sensor.day_ahead_price
  attribute: day_ahead_price
  below: 0.02
 condition: []
 action:
 - service: switch.turn_on
  data: {}
  target:
   entity_id: switch.peq1418450_9
 mode: single
- id: '1664573871793'
 alias: VSW ultra low switch off
 description: ''
 trigger:
 - platform: numeric_state
  entity_id: sensor.day_ahead_price
  attribute: day_ahead_price
  above: 0.02
 condition: []
 action:
 - service: switch.turn_off
  data: {}
  target:
   entity_id: switch.peq1418450_9
 mode: single
- id: '1665776652412'
 alias: Increase Low Bandwidth Price to 20%
 description: Verlaag de bandbreedte met naar 20 als SoC <50%
 trigger:
 - platform: numeric_state
  entity_id: sensor.ve_battery_state_of_charge_system
  below: 50
  above: 40
 condition: []
 action:
 - service: input_number.set_value
  data:
   value: 20
  target:
   entity_id: input_number.ess_price_lower_band
 mode: single
- id: '1665776936570'
 alias: Decrease Low Bandwidth Price to 10%
 description: Verlaag de bandbreedte naar 10% als SoC <40%
 trigger:
 - platform: numeric_state
  entity_id: sensor.ve_battery_state_of_charge_system
  below: 40
  above: 30
 condition: []
 action:
 - service: input_number.set_value
  data:
   value: 10
  target:
   entity_id: input_number.ess_price_lower_band
 mode: single
- id: '1665778310119'
 alias: Switch off Energy Import when Sunny or Partly Cloudy
 description: ''
 trigger:
 - platform: state
  entity_id:
  - weather.vriendschap
  to:
  - sunny
  - partlycloudy
 condition:
 - condition: numeric_state
  entity_id: sun.sun
  attribute: rising
  above: 0
 action:
 - service: switch.turn_off
  data: {}
  target:
   entity_id: switch.peq1418450_7
 mode: single
- id: '1666123826682'
 alias: Decrease Upper Bandwidth to 15% if SoC > 80%
 description: Verlaag de bandbreedte met naar 20 als SoC >80%
 trigger:
 - platform: numeric_state
  entity_id: sensor.ve_battery_state_of_charge_system
  below: 100
  above: 80
 condition: []
 action:
 - service: input_number.set_value
  data:
   value: 15
  target:
   entity_id: input_number.ess_price_upper_band
 mode: single
- id: '1666124043886'
 alias: Increase Upper Bandwidth to 20% if SoC is > 50% and < 80%
 description: Verhoog de bandbreedte met naar 20 als SoC <80%
 trigger:
 - platform: numeric_state
  entity_id: sensor.ve_battery_state_of_charge_system
  below: 80
  above: 50
 condition: []
 action:
 - service: input_number.set_value
  data:
   value: 20
  target:
   entity_id: input_number.ess_price_upper_band
 mode: single

Modbus.yaml

DIt bevat de lijst van registers die ik in modbus aanspreek om de informatie uit te lezen (en te schrijven) voor de Victron Energy Multiplus inverters.

# modbus victron ess
 - name: victron
  retry_on_empty: true
  retries: 10
  type: tcp
  host: <your IP address of the Cerbo/CCGX device>
  port: 502
# REMARK: scan_interval: <5 can cause troubles
  sensors:
  - name: 'VE AC Consumption L1'
   unit_of_measurement: "W"
   slave: 100
   address: 817
   data_type: uint16
   scan_interval: 5
   device_class: power

  - name: 'VE AC Consumption L2'
   unit_of_measurement: "W"
   slave: 100
   address: 818
   data_type: uint16
   scan_interval: 5
   device_class: power

  - name: 'VE AC Consumption L3'
   unit_of_measurement: "W"
   slave: 100
   address: 819
   data_type: uint16
   scan_interval: 5
   device_class: power
 
  - name: 'VE Grid power L1'
   unit_of_measurement: "W"
   slave: 100
   address: 820
   data_type: int16
   scan_interval: 5
   device_class: power

  - name: 'VE Grid power L2'
   unit_of_measurement: "W"
   slave: 100
   address: 821
   data_type: int16
   scan_interval: 5
   device_class: power  

  - name: 'VE Grid power L3'
   unit_of_measurement: "W"
   slave: 100
   address: 822
   data_type: int16
   scan_interval: 5
   device_class: power

  - name: 'VE Critical Loads power L1'
   unit_of_measurement: "W"
   slave: 246
   address: 23
   data_type: int16
   scale: 10
   scan_interval: 5
   device_class: power
  
  - name: 'VE Critical Loads power L2'
   unit_of_measurement: "W"
   slave: 246
   address: 24
   data_type: int16
   scale: 10
   scan_interval: 5
   device_class: power
  
  - name: 'VE Critical Loads power L3'
   unit_of_measurement: "W"
   slave: 246
   address: 25
   data_type: int16
   scale: 10
   scan_interval: 5
   device_class: power

# ESS Settings
  - name: 'VE ESS Minimum SoC setpoint'
   unit_of_measurement: "%"
   data_type: uint16
   slave: 100
   address: 2901
   scan_interval: 5
   scale: 0.1
   
  - name: 'VE Maximum System Grid Feed In'
   unit_of_measurement: "W"
   data_type: uint16
   slave: 100
   address: 2706
   scale: 0.01
   device_class: power
   # command_on: 4000
   # command_off: 40
   # verify_state: false

  - name: 'VE ESS BatteryLife state'
   data_type: uint16
   slave: 100
   address: 2900
   scan_interval: 5
   
  - name: 'VE ESS Grid setpoint'
   unit_of_measurement: "W"
   data_type: int16
   slave: 100
   address: 2700
   device_class: power

#Battery 
  - name: 'VE Battery current'
   unit_of_measurement: "A DC"
   slave: 100
   address: 841
   data_type: int16
   scale: 0.1
   precision: 0
   device_class: current
   
  - name: 'VE Battery Power System'
   unit_of_measurement: "W"
   slave: 100
   address: 842
   data_type: int16
   scale: 1.0
   precision: 0
   device_class: power

   # VE Charge power. deze gebruiken voor omrekenen van min en pos
  - name: 'VE Charge Power System'
   unit_of_measurement: "W"
   slave: 100
   address: 866
   data_type: int16
   scale: 1.0
   precision: 0
   device_class: energy
   
  - name: 'VE Battery State of Charge System'
   unit_of_measurement: "%"
   slave: 100
   address: 843
   data_type: uint16
   scale: 1
   precision: 0

  - name: 'VE Battery Discharged Energy'
   unit_of_measurement: "kWh"
   slave: 245
   address: 301
   data_type: uint16
   scale: 0.1
   precision: 0
   device_class: energy
   state_class: total_increasing

  - name: 'VE Battery Charged Energy'
   unit_of_measurement: "kWh"
   slave: 245
   address: 302
   data_type: uint16
   scale: 0.1
   precision: 0
   device_class: energy
   state_class: total_increasing

 # Victron device over Modbus: vebus
   # Grid Voltage
  - name: 'VE Grid Voltage L1 in'
   unit_of_measurement: "V AC"
   slave: 246
   address: 3
   data_type: uint16
   scale: 0.1
   offset: 0
   precision: 2
   device_class: voltage

  - name: 'VE Grid Voltage L2 in'
   unit_of_measurement: "V AC"
   slave: 246
   address: 4
   data_type: uint16
   scale: 0.1
   offset: 0
   precision: 2
   device_class: voltage

  - name: 'VE Grid Voltage L3 in'
   unit_of_measurement: "V AC"
   slave: 246
   address: 5
   data_type: uint16
   scale: 0.1
   offset: 0
   precision: 2
   device_class: voltage
   
  - name: "VE Multi Inverter State"
   slave: 246
   address: 31
   data_type: uint16
   # Inverter States, 0=Off;1=Low Power;2=Fault;3=Bulk;4=Absorption;5=Float;6=Storage;7=Equalize;8=Passthru;9=Inverting;10=Power assist;11=Power supply;252=Bulk protection  
 
#Alarm Sensors
  - name: 'VE Grid lost alarm'
   slave: 246
   address: 64
   data_type: uint16
   unit_of_measurement: "0=Ok;1=Warning"
   
  - name: 'VE Multi Temperature alarm'
   slave: 246
   address: 34
   data_type: uint16
   unit_of_measurement: "0=Ok;1=Warning;2=Alarm"
   
  - name: 'VE Multi Overload alarm'
   slave: 246
   address: 36
   data_type: uint16
   unit_of_measurement: "0=Ok;1=Warning;2=Alarm"
   

Node Red Generate URL

Vandaag heb ik nog een fout gevonden in de onderstaande code. Deze houdt namelijk geen rekening met de zomertijd waardoor de data in de grafieken een uur te vroeg staat. Het maakt voor de werking niets uit.

const today = new Date()
let todayDate = ("0" + today.getDate()).slice(-2)
let todayMonth = ("0" + (today.getMonth() + 1)).slice(-2);
let todayYear = today.getFullYear();
let todayString = todayYear + todayMonth + todayDate;

var urlAddr = "https://transparency.entsoe.eu/api?securityToken=<your token>&documentType=A44&in_Domain=10YNL----------L&out_Domain=10YNL----------L&periodStart=" + todayString + "0000&periodEnd=" + todayString + "2300"
msg.url = urlAddr;
return msg;

Node Red Get Next Hour Price

In onderstaande code staan nog de max_price en min_price genoemd. Ik gebruik deze verder niet in mijn algoritmes. Maar als je er gebruik van wilt maken dan kan dat.

var priceArray = [];
priceArray = flow.get("pArray");
const today = new Date();
let todayHour = today.getHours();
let todayDate = ("0" + today.getDate()).slice(-2)
let todayMonth = ("0" + (today.getMonth() + 1)).slice(-2);
let todayYear = today.getFullYear();

msg.payload = {
  "day_ahead_price": priceArray[todayHour] / 1000,
  "avg_price": priceArray[24] / 1000,
  "max_price": priceArray[25] / 1000,
  "min_price": priceArray[26] / 1000,
  "records": [
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T00:00:00",
      "Price": priceArray[0] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T01:00:00",
      "Price": priceArray[1] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T02:00:00",
      "Price": priceArray[2] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T03:00:00",
      "Price": priceArray[3] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T04:00:00",
      "Price": priceArray[4] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T05:00:00",
      "Price": priceArray[5] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T06:00:00",
      "Price": priceArray[6] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T07:00:00",
      "Price": priceArray[7] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T08:00:00",
      "Price": priceArray[8] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T09:00:00",
      "Price": priceArray[9] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T10:00:00",
      "Price": priceArray[10] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T11:00:00",
      "Price": priceArray[11] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T12:00:00",
      "Price": priceArray[12] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T13:00:00",
      "Price": priceArray[13] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T14:00:00",
      "Price": priceArray[14] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T15:00:00",
      "Price": priceArray[15] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T16:00:00",
      "Price": priceArray[16] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T17:00:00",
      "Price": priceArray[17] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T18:00:00",
      "Price": priceArray[18] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T19:00:00",
      "Price": priceArray[19] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T20:00:00",
      "Price": priceArray[20] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T21:00:00",
      "Price": priceArray[21] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T22:00:00",
      "Price": priceArray[22] / 1000
    },
    {
      "Time": todayYear + "-" + todayMonth + "-" + todayDate + "T23:00:00",
      "Price": priceArray[23] / 1000
    }
  ]
};
return msg;

De Apex-chart grafiek

Hier kan nog iets aan verbeterd worden maar inmiddels geeft het wel een goed overzicht.

de apex-chart grafiek
type: custom:apexcharts-card
experimental:
 color_threshold: true
graph_span: 24h
show:
 last_updated: true
span:
 start: day
header:
 title: Energy Prices today
 standard_format: false
 show: true
 show_states: false
 colorize_states: true
apex_config:
 chart:
  height: 370
  curve: stepline
 legend:
  show: true
  showForSingleSeries: false
  showForNullSeries: true
  showForZeroSeries: true
  position: bottom
  horizontalAlign: left
  floating: false
  inverseorder: true
  onItemHover:
   highlightDataSeries: false
  ontimeClick:
   toggleDataSeries: false
  tooltip:
   enabled: true
now:
 show: false
 color: red
 label: Now
yaxis:
 - id: first
  min: -0.1
  max: ~0.5
  decimals: 2
  apex_config:
   tickAmount: 12
 - id: second
  opposite: true
  min: 0
  max: 100
  decimals: 0
  apex_config:
   tickAmount: 10
series:
 - entity: sensor.day_ahead_lowerband_price
  yaxis_id: first
  type: line
  color: hotpink
  unit: ' €'
  float_precision: 3
  stroke_width: 2
 - entity: sensor.day_ahead_upperband_price
  yaxis_id: first
  type: line
  color: steelblue
  unit: ' €'
  float_precision: 3
  stroke_width: 2
 - entity: sensor.day_ahead_price
  yaxis_id: first
  type: column
  color: black
  unit: ' €'
  float_precision: 3
  stroke_width: 10
  show:
   header_color_threshold: true
   legend_value: false
  data_generator: |
   return entity.attributes.records.map((record, index) => {
    return [record.Time, record.Price];
   });
  color_threshold:
   - value: 0
    color: green
   - value: 0.05
    color: lightgreen
   - value: 0.1
    color: yellowgreen
   - value: 0.15
    color: yellow
   - value: 0.2
    color: yelloworange
   - value: 0.3
    color: orange
   - value: 0.4
    color: orangered
   - value: 0.5
    color: red
   - value: 0.6
    color: purple
   - value: 0.7
    color: blue
 - entity: sensor.ve_battery_state_of_charge_system
  yaxis_id: second
  stroke_width: 3
  color: blue
view_layout:
 position: main

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.