In een serie nieuwe blogs zal ik het ontwerp en de keuzes toelichten die wij gemaakt hebben om ons huis aardgasvrij en energieneutraal te krijgen. In het artikel “Eén jaar aardgas vrij” heb je misschien al iets gelezen over de achterliggende motivatie en de verschillende stappen. Nu zal ik wat gedetailleerder uitleggen wat we hebben gedaan en wat de voor- en nadelen zijn geweest en welke investeringen we hebben gemaakt om het een en ander mogelijk te maken.

Begrippen

Vooraf is het verstandig om een paar begrippen te verduidelijken die je tegenkomt bij het verduurzamen van een woning.

EPC Energie Prestatie Coefficient is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft en wordt bepaald door berekeningen vastgelegd in de norm NEN 7120.
Gebouwgebonden energieverbruik Het energieverbruik voor ruimteverwarming, ruimtekoeling en ventilatie, warmtapwater, elektriciteit voor de hiervoor benodigde installaties en (forfaitair) verlichting; verlichting is hierbij inbegrepen omdat die post in de EPC meegerekend wordt.
Gebruikersgebonden energieverbruik Het energieverbruik voor ‘huishoudelijke’ apparatuur (keuken- en kantineapparatuur, TV’s, computers, kopieerapparaten, printers enz.) maar exclusief (forfaitair) verlichting (verlichting hoort bij het gebouwgebonden energieverbruik).
Materiaalgebonden energieverbruik Het energieverbruik voor de bouw inclusief productie en vervoer van de bouwmaterialen, het onderhoud en de sloop van de woning of het gebouw.
Een EPC-0 woning De woning of het gebouw heeft een EPC volgens NEN 7120 van precies nul. Alleen het gebouwgebonden energieverbruik op jaarbasis telt mee.
RC Waarde De afkorting RC staat voor Resistance Construction, oftewel de thermische weerstand van een constructiedeel. Met de Rc-waarde wordt de isolatiewaarde van constructies als een spouwmuur, een combinatievloer of dubbel glas aangeduid.
Energie Neutrale Woning Een energieneutrale woning is een huis dat met een normaal leefpatroon en normaal comfort over een heel jaar gezien evenveel energie gebruikt als dat het zelf opwekt.
Nul-op-de-meter Woning Een nul-op-de-meter woning is een huis dat op jaarbasis een totaal energieverbruik van precies nul heeft. Het betreft alle energieverbruiken die op de energiemeter(s) in de woning of het gebouw zichtbaar worden. Het gaat dus om het totaal van het gebouwgebonden plus gebruikersgebonden energieverbruik min de opbrengst van lokale duurzame bronnen.
Energienota-nul woning Een energienota-nul-woning heeft op jaarbasis per saldo een energienota van gemiddeld € 0. Hierbij wordt niet alleen gerekend met de kosten voor het totale energieverbruik, maar ook met de kosten voor vastrecht en met de teruggave van de energiebelasting. Onder het totale energieverbruik wordt verstaan het gebouwgebonden plus het gebruikersgebonden energieverbruik min de opbrengst van lokale duurzame bronnen.
Autarkisch Een woning of gebouw is autarkisch qua energie wanneer deze geheel zelfvoorzienend is. Er wordt alleen gebruik gemaakt van lokale duurzame energiebronnen. De woning of het gebouw is noch aangesloten op het gasnet noch op het elektriciteitsnet.

Onze woning is gebouwd in 1999/2000 met een EPC van 1.0 en een RC-waarde 3,5. Het energie label bestond nog niet in 2000 maar anders zouden we dit een Energielabel-B geven. Na alle maatregelen die wij vanaf 2006 hebben genomen zou op basis van deze definities onze woning nu een Energienota-nul woning zijn met een label A+++

Hoe hebben we dit behaald? Dat lees je in de volgende blogs.

2 thoughts on “De Energie Transitie in ons huis”
 1. Dag Harold,

  Wij onderzoeken de mogelijkheden om op ons erf een oude loopstal (1970) om te bouwen tot volledig zelfvoorzienende woning (qua energie) waarbij we extra groen toevoegen (afbreken oude silo en kuilplaten verwijderen). In het verlengde daarvan onderzoeken we de toegevoegde maatschappelijke en economische waarde die dit heeft voor het omliggende landschap/het milieu en of dit ook een concept voor anderen kan zijn. We gaan een traject in waarbij we ons afvragen of deze waarde genoeg is om de lokale overheden te bewegen hiervoor in de nabije toekomst een woonvergunning te geven. We kennen de standaard eisen. Maar wat zijn de normen voor dit soort trajecten? Zijn die er wel? Dit vraagt visie bij gemeente en provincie. Kortom, is dit haalbaar? Wij zijn op zoek naar ervaringsdeskundigen om van te leren.

  1. Hallo Marieke,
   Sorry dat ik zo laat reageer, jouw reactie heb ik gemist.
   Het is een vraag die niet eenvoudig beantwoord kan worden.
   Allereerst heb je te maken met de provinciale wetgeving, vooral als een agrarisch perceel in of tegen een natuurgebied ligt.
   Daarna kom je bij de gemeentelijke regels. Met de aankomende omgevingswet wordt het wel wat gemakkelijker maar tot die tijd moet je het doen met structuurvisies en bestaande bestemmingsplannen. Vooral op het vlak van een 2e (bedrijfs-) woning op een agrarisch perceel, splitsen van stolpboerderijen e.d. zijn veel belemmerende regels. In mijn gemeente (ik ben zelf wethouder) zijn wij hier ook volop mee bezig maar het veranderen van regelgeving is een lastige en langdurige weg die dus óók nog eens medebepaald wordt door de provincie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.