Veel mensen die ik spreek zien de toekomst voor Nederland pessimistisch in als de PVV in de regering komt. Het idee dat Wilders de nieuwe premier wordt, de grenzen sluit en dat de “angst voor van alles en nog wat” gaat regeren, geeft hen een onrustig gevoel. Ook ik zie een toekomst met de PVV als grootste partij somber in. Maar ik heb een andere overtuiging. Het werkelijke gevaar voor de toekomst van Nederland komt niet voort uit de PVV maar komt van een andere politieke partij.

Chaos en anarchie

Stel dat de PVV na de verkiezingen de grootste partij wordt, het is een beeld dat ik nauwelijks kan geloven maar het zou een realistisch beeld kunnen zijn, dus stel dat dit zo is. Dan heeft Wilders het recht om als eerste te proberen een regering te formeren. Maar met wie? Er zijn zoveel uitspraken gedaan door politieke leiders waarin ze uitleggen waarom ze nooit met Wilders willen samenwerken dat de kans dat er een meerderheidscoalitie komt met de PVV nihil is. Behalve met de VVD. De VVD heeft zich nooit zo hard uitgelaten over samenwerking met de PVV. Maar PVV en VVD halen volgens mij nooit die vereiste 75 zetels.

Het zoeken naar een coalitie met de PVV zou dus wel eens een lange formatie periode kunnen worden. Een periode waarin het land dan nauwelijks bestuurd wordt en wij een tijdje aan ons lot wordt overgelaten. Chaos dus. En dan is het daarna nog maar de vraag of er een kabinet kan komen met PVV ministers die bestuurlijke vermogens hebben. Ik twijfel daar sterk aan. En als dit lukt, zal het voor korte termijn zijn. De PVV heeft geen bestuurlijk vermogen, grenzen sluiten lost niets op, de polarisatie zal toenemen, de bevolking gaat klagen over de besluiteloosheid en het gebrek aan verandering, het land stort in anarchie en de regering wordt binnen 12 maanden ontbonden waarna er nieuwe verkiezingen komen en er afgerekend gaat worden met de PVV. Het is geen fraai beeld maar zo zal het ongeveer gaan. De schade is groot maar daar komen wij wel weer overheen.

Splijtzwam

Nee, niet de PVV is de splijtzwam van onze democratie, het is de VVD. En ik vind het moeilijk om dat zo te schrijven of te zeggen want veel van mijn vrienden en kennissen kiezen al jaren voor het beleid van de VVD. Het opschrijven en verkondigen van mijn mening is dus niet bedoeld om hen te beschadigen. Ik zeg het als een waarschuwing voor iets dat ik al langere tijd voel en om mij heen zie.

Er wordt vaak gelachen om het gebrek aan visie van Rutte en de VVD. Dat de VVD niet met ideeën komt voor de toekomst van Nederland. Maar als je je er wat verder in verdiept zie je dat de VVD de laatste 15 jaar van een ideeën partij verworden is tot louter een belangenpartij. Er worden geen nieuwe ideeën meer gelanceerd door de VVD. De VVD verdedigt alleen nog de belangen van haar leden en kiezers. En als er ideeën zijn, zijn het economische ideeën die de financiële belangen van de achterban ten goede komen. Daar waar het geroeptoeter van de PVV  leidt tot fronsende wenkbrauwen en soms scherpe veroordelingen over populistische uitspraken, worden uitspraken van de VVD continue gesteund door lobbyisten, werkgeversorganisaties en andere belangenverdedigers. Waardoor deze afspraken wel inhoudelijk worden besproken, maar kritiek bij voorbaat kansloos is. Want ‘het’ zou immers ten goede komen aan ons allemaal, de economische groei!

En daarbij hangt men sterker aan de grote lobby van internationale ondernemingen dan dat kleine lokale ondernemers geholpen worden. Kijk maar eens naar de volgende VVD standpunten:

 • De VVD kiest voor bouwen langs en op het strand en in de duinen,
 • De VVD kiest voor een TTIP vrijhandelsverdrag met USA en Canada,
 • De VVD weegt het vluchtelingenvraagstuk af tegen kosten,
 • De VVD wil geen kolencentrales sluiten want dit levert een desinvestering,
 • De VVD wenst geen sancties tegen Turkije want dat gaat ten koste van de samenwerking en export,
 • Wij moeten 130 km/u over de snelwegen razen want tijd kost geld.

Het zijn maar enkele voorbeelden maar als je verder gaat zoeken komt je op veel meer van dit soort standpunten. Achter elk standpunt zit een economische motivatie (belangen) die een bepaalde groep ten goede komt. De banken crisis? Moet je het boek van Joris Luyendijk eens lezen: “Het kan niet waar zijn”. Op welke partij zullen bankiers over het algemeen stemmen?

Dooddoener

Het is een dooddoener dat door dit soort beleid de samenleving er in zijn geheel op vooruit is gegaan. Want wat heeft dit VVD beleid ons dan gebracht in de voorbije 15 jaar?

Er is nog steeds geen sprake van banengroei. Financieel gezien is de bv Nederland in de afgelopen 15 jaar niet gegroeid (bbp per hoofd inwoner). Er is zelfs geen enkele relatie te maken tussen economische groei en met welk kabinet dan ook. Zelfs internationaal niet omdat de globalisering ervoor gezorgd heeft dat er sprake is van één wereldeconomie. De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft geleid tot meer ZZP-ers. Waarvan het merendeel het hoofd nauwelijks boven water kan houden. Goed voor de eigenaren van bedrijven want die hebben een flexibele schil gecreëerd zodat zij in slappe tijden de ZZP-er naar huis kunnen sturen en de verliezen kunnen beperken. Minder goed voor die ZZP-er die met een gemiddeld inkomen van € 30.000 nauwelijks kan rondkomen. Maar er wel voor heeft gezorgd dat het werkloosheidscijfer gelijk blijft (dus niet is gegroeid…). De ZZP-er kiest vaak voor VVD. Want is de overtuiging, als ik ook maar tot die belangenclub behoor zal het mij ook financieel voor de wind gaan.

Het vermogen van de belanghebbenden, ja, dat is gegroeid. Met de vrijgekomen Panamapapers liggen de namen nu op straat. Maar het vermogen van de rest van Nederland is gelijk gebleven. En als ongelijkheid groeit, komt er onvrede. En zoeken mensen naar schuldigen. En dan zijn het andere bevolkingsgroepen die als eerste worden aangewezen. Antilianen, Marokkanen, Polen, Roemenen of vluchtelingen uit Syrië of Eritrea.

En wat te denken van al die integriteitskwesties van de laatste maanden? Ik prijs mij gelukkig met het Internet en de steeds betere toegankelijkheid van informatie. Want daaruit blijkt dat politieke besluitvorming, beïnvloeding en belangen érg dicht bij elkaar liggen en tegenwoordig dankzij datzelfde Internet snel aan het licht komen.

Maar er is nog iets anders dan kritiek op het belangenbeleid. En dat heeft te maken met VVD-ers die buiten de tweede kamer werken. VVD-ers zijn immers belangenverdedigers en waar kun je nóg beter je belang verdedigen dan in de tweede kamer? Juist ja, door op sleutel posities in de samenleving te gaan zitten. Want op belangrijke posities tref je steeds vaker VVD-ers aan. De slinkende meerderheid van de VVD in de 2e kamer wordt op deze manier toch veiliggesteld. Om je een idee te geven wat ik hiermee bedoel, geef ik je een paar namen van de meest recente benoemingen van VVD-ers op belangrijke raadgevende posities:

 • Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer,
 • Bruno Bruins, voorzitter van de raad van toezicht van de NPO,
 • Robin Linschoten, Kroonlid van de SER.

Het zijn er maar een paar maar er zijn er veel meer. Cynisch genoeg kun je constateren dat wachtgeld regelingen voor ex-2e-kamerleden van de VVD gelukkig niet worden benut. Want deze vinden snel een plek in het old boys netwerk waar ze verder kunnen gaan met het verdedigen van hun economische belangen.

De VVD heeft hiervoor zelfs een aparte afdeling opgericht, het Liberaal Netwerk Maatschappelijk Middenveld. Dit netwerk zorgt er actief voor dat VVD politici en liberale bestuurders met elkaar in verbinding worden gesteld om bruggen te slaan. En elkaar te kunnen beïnvloeden. Geheel legitiem en meestal openbaar overigens.

Nog een paar andere namen en nevenfuncties;

 • Hans van Baalen was lid van de autobranchevereniging RAI en werd onlangs nog in relatie gebracht tot de sjoemelsoftware van Volkswagen en Raad van Commissarissen van Mercedes. En denk dan gelijk aan asfalt, 130km/u e.d.
 • Frank de Grave was na zijn eerste periode 2e kamerlid, CFO van de DSB Bank en voorzitter van de raad van Medisch Specialisten…… En is nu weer 2e kamer lid.
 • Loek Hermans, daar hoeven we niets meer over te zeggen.
 • Hans Hoogervorst, Voorzitter van de Autoriteit Financiële Markt, onze toezichthouder op de bankenwereld, met een jaarsalaris van 420.000.

En hoe zit het met die nieuwe Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen? Is die werkelijk zo neutraal als hij zegt? De lijst is nog veel langer maar ik denk dat ik mijn punt duidelijk heb gemaakt. De politiek van de laatste jaren lijkt besluiteloos en inhoudsloos. Maar ik verdenk de belangenbehartigers uit het VVD netwerk ervan dat ze elke politieke besluitvorming proberen te vermijden om daarmee hun eigen belang veilig te kunnen stellen.

De PVV speelt met emotie. Speelt in op angst (vrouwen worden verkracht). Op verlies van cultuur (islamisering) terwijl de rest en de VVD voorop met rationele, technische argumenten komen. Vluchtelingen kosten teveel geld. Afgesloten grenzen kosten 100 miljard. Sluiten kolencentrales kost teveel desinvestering. Sancties tegen Turkije gaan ten koste van onze export. De ratio verliest het van de emotie. Kijk maar naar de wekelijkse peilingen.

De VVD integriteitsgevalletjes laat ik gemakshalve buiten dit artikel. Offermans, Opstelten, Teeven, van Rey. We praten er over, lachen het weg en gaan weer over tot de orde van de dag. Het lijkt er op alsof we dat gedrag zijn gaan normaliseren.

Natuurlijk kun je na dit gelezen te hebben, denken: het is allemaal links gelul. Ja, dat is het. En stel je zelf dan één vraag: hoeveel ben jij er nou echt beter van geworden in de afgelopen 10 jaar dat de VVD aan de macht was? Het wordt tijd voor iets anders! En dan zie ik een paar opties. Er zijn VVD stemmers die zich óók zorgen maken over de toekomst van Nederland. En die óók inzien dat economisme en belangenverdediging onze land niet vooruit hebben geholpen. Ik hoop dat die VVD leden hun stem binnen de partij laten horen dat het anders moet. En als dat niet lukt voor de komende verkiezingen, dan is mijn hoop gevestigd op de burgers van dit land die hun stem niet langer meer aan deze partij zullen geven. En lukt dat niet, dan zal de VVD haar belangen verdedigen door alsnog een regering samen te stellen met de PVV. Ik moet er niet aan denken.

Ik ben geen onderzoeksjournalist en al helemaal geen wetenschapper. De meeste inhoud uit dit artikel heb ik gewoon van Internet gehaald. Maar wat ik om mij heen zie en hoor, bepaald mijn gevoelens. En die heb ik geprobeerd te verwoorden in dit stukje. Het is echt tijd voor verandering. En dat kan het beste zonder de VVD.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.