Private Cloud Computing is een vorm van Cloud Computing

Private Cloud Computing is de snelste groeier in de IT, vooral gedreven doordat alles tegenwoordig gevirtualiseerd kan worden. De vraag naar Cloud Computing wordt gestuurd door de behoefte om IT steeds sneller en goedkoper in te kunnen zetten. Maar deze twee argumenten gaan helemaal niet op voor Private Cloud Computing.
Private Cloud is oude wijn in nieuwe zakken. Vrijwel alle IT leveranciers bieden nu Private Clouds aan. Maar eigenlijk heeft Private Cloud in de meeste gevallen niets met Cloud Computing te maken. De verschillende definities van Cloud Computing hebben met elkaar gemeen dat Cloud Computing een verzameling van IT oplossingen is die gedeeld als dienst via het Internet wordt aangeboden.

De leveranciers die u nu Private Clouds adviseren, leveren in vrijwel alle gevallen gewoon een computer infrastructuur (netwerk, opslag, servers en besturingssystemen) die waarschijnlijk in uw eigen kantoor komt te staan. U deelt dit dus niet met anderen (Private), u gebruikt het niet via het Internet en er is geen sprake van een afgenomen dienst omdat u zoals altijd de spullen heeft aangeschaft. En leasen is gewoon een vorm van aanschaf maar dan tegen een bepaalde financieringsafspraak! Ik verkondig dus dat Private Cloud helemaal niets met Cloud Computing heeft te maken. Mijn mening heeft dus slechts betrekking op de omschrijving en staat los van uw keuze om een On-Premise of Private Cloud te bouwen vanwege bijvoorbeeld beveiligingsredenen waardoor volledige isolatie noodzakelijk is of een gebrek aan vertrouwen in Public Cloud service providers.

Virtualisatie is een vorm van Cloud Computing

Nog zo een misvatting van meestal dezelfde leverancier die u een Private Cloud adviseert. Natuurlijk heeft virtualisatie er toe geleid dat Cloud Computing mogelijk is geworden. Immers, door virtualisatie kan hardware of software gedeeld worden tussen verschillende gebruikers en applicaties. Maar virtualisatie op zich is natuurlijk nog geen Cloud Computing. Daar heeft u meer voor nodig zoals tooling en duidelijk gedefinieerde services. Dus laat u niet wijsmaken dat een virtuele server een vorm van Cloud Computing is. Een Citrix server was 10 jaar geleden toch ook nog geen Private Cloud?

IaaS is de beste vorm van Cloud Computing

Infrastructure as a Service (IaaS) is zeker de meest voorkomende en snelst groeiende vorm van Cloud Computing. Als het volledig gebruik maakt van virtualisatie en als gedeelde dienst vanuit het Internet wordt geleverd is het in potentie ook een echte Cloud Service. Maar vandaag de dag kiezen bedrijven over het algemeen voor IaaS omdat het relatief eenvoudig is te realiseren (zie mijn opmerking over Private Cloud hiervoor). Maar in wezen verandert IaaS dan niets aan de wijze waarop we IT inzetten. Het beheer van servers, storage en hardware blijft immers gewoon noodzakelijk en aanwezig. Hooguit dat gevirtualiseerde hardware een bijdrage levert aan kostenvermindering.
Pas als we IaaS ontstijgen en een Platform as a Service (PaaS)ontwikkelen, ontstaan werkelijk nieuwe diensten die het verschil kunnen maken met oude applicaties en beheervormen. En pas dan zal er ook echt sprake kunnen zijn van financiële voordelen van Cloud Computing door het afstoten van procedureel beheer, de concentratie op de core business en snelheid waarmee op marktomstandigheden kan worden gereageerd. En kostenverlaging en focus op verbetering van business modellen is toch nog steeds de drijver van het hele fenomeen Cloud Computting! Met IaaS behaalt u dus hooguit een kostenvoordeel in de aanschaf en afschrijving van hardware.

Een Private Cloud moet On-Premise draaien.

Private Cloud Computing moet worden gekozen vanwege privacy redenen. Niet vanwege de locatie, het eigendom of de beheerverantwoordelijkheid. Privacy kan uitstekend behaald worden met technische middelen. Denk aan VPN’s, Server- en Diskpools e.d. Ik durf zelfs te beweren dat externe service providers die de zogenaamde Co-Location services bieden, betere beveiligingsmaatregelen hebben getroffen én tegen lagere kosten, dan u zelf in uw eigen serverruimte kunt creëren. Zij zijn beter voorbereid op onheil van buitenaf en kunnen tegen geringe meerprijs een locatie-onafhankelijke dienst aanbieden. Het is dus aan te raden een Private Cloud onder te brengen bij een Co-Location provider, al was het maar omdat u daardoor ook gemakkelijker kunt doorgroeien naar Public Cloud services en Outsourcing.

Private Cloud is dus een verkeerde keuze?

Nee, dat is natuurlijk ook niet waar. Het gaat erom dat u zich goed realiseert waarom u voor een Private Cloud kiest. Het doel moet zijn om op termijn te groeien naar een Public Cloud waarbij al uw basis-IT als een dienst wordt afgenomen. Denk dan bijvoorbeeld aan de standaard kantoorautomatisering (Office), email, antivirus, fileservices en databaseservices. In een tweede fase kunt u ERP en CRM vanuit een Public Cloud gaan afnemen. En dit groeipad van een Private Cloud naar een Public Cloud verloopt via een zgn. Hybrid Cloud. Als dit de weg is, pas dan uw strategie hierop aan door met andere ogen te kijken naar aanbiedingen van leveranciers die u beloven dat een Private Cloud de beste oplossing is. De keuze voor Private Cloud berust op privacy en emotie. En die zijn beheersbaar.

One thought on “5 misvattingen over Private Cloud Computing”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.