IT Strategie ontwikkeling, Business & IT Alignment

Gartner CIO Agenda 2008

Elk jaar stelt onderzoeksbureau Gartner de agenda vast voor CIO’s op basis van interviews die zij met vele CIO’s en IT directeuren heeft gehouden. In dit artikel tref je de belangrijkste punten aan die worden onderbouwd met onderzoeksresultaten uit interviews met CEO’s. De uitspraken van CEO’s onderbouwen de stelling dat het steeds belangrijker wordt dat IT in lijn moet worden gebracht met business doelstellingen.

In de afgelopen jaren stond de economie vooral in het teken van bezuinigen op kosten en meer doen met minder middelen. De belangrijkste conclusie voor de komende twee jaren is dat IT nu het verschil moet maken op basis van wat men al heeft. Dat lijkt alsof er wederom geen extra budgetten vrijgemaakt worden maar dat is niet helemaal het geval. Er zijn wel extra financiële middelen beschikbaar, zo lang als deze maar een echte meerwaarde leveren aan de business. Het gaat de business nu juist om het bereiken van groei, betere performance en effectiever werken. En daar moet IT dus aan meehelpen op een tempo dat vele malen hoger ligt dan enkele jaren geleden.

Bijna tweederde van de ondervraagde bedrijven hebben plannen om sneller te groeien dan de markt. Dit vereist nieuwe producten, diensten en oplossingen die een hoge mate van IT integratie in zich hebben. De business plannen voor 2008-2010 kennen ook een sterke focus op het aantrekken en behouden van klanten en vragen dus om effectieve IT middelen die hierbij kunnen helpen.

Onderstaande tabel toont de belangrijkste prioriteiten die door de business worden opgevoerd. Opvallend hierbij is dat de bovenste 3 prioriteiten ook al voor 2005 en 2006 golden.

Het vierde punt Improving the effectiveness of the enterprise workforce vraagt overigens van IT meer dan alleen maar het verschaffen van de techniek en tools. Leiderschap, commitment en kennisoverdracht zijn voorbeelden van een bijdrage die de CIO op dat vlak moet leveren.

Als we een blik werpen op wat de belangrijkste business prioriteiten voor 2010 zijn, verschuiven de aandachtsgebieden enigszins:

Opvallend is nu dat het gebruik van informatie (nummer twee) een zeer belangrijk aandachtspunt is. Dit betekent dat de CIO en zijn IT afdeling de komende jaren de focus moet gaan leggen op het implementeren van Business Intelligence oplossingen. Dit aandachtspunt werd vorig jaar al aangedragen maar stond toen nog op de zesde plaats.

Kostenreductie blijft natuurlijk een sleutelbegrip maar het verschil met vorige jaren is dat er nu niet gevraagd wordt om de IT kosten te verlagen door outsourcing of betere inkoopvoorwaarden, maar door de IT slimmer en beter. Het versimpelen, minder complex maken van IT en het toepassen van IT om op die wijze met minder mensen toe te kunnen, moet het verschil maken. Anders gezegd betekent dit dat de focus voor kostenreductie niet op de technologie en operatie van IT moet liggen maar op kostenbesparing die je met IT kunt bereiken voor de totale onderneming.

Als je deze conclusies vertaald naar de aandachtsgebieden voor de CIO, dan ziet deze er als volgt uit:

Bijdragen aan groei en het in lijn brengen van IT met de business blijven dus onveranderd bovenaan staan. De gevraagde kwaliteit van de dienstverlening van IT stijgt wel aanmerkelijk en nieuwe aandachtsgebieden zijn informatie analyse en het tonen van leiderschap om veranderingen organisatiebreed mogelijk te maken. Dat vraat om andere competenties van zowel de CIO als zijn medewerkers. En als we dan moeten aannemen dat meer dan 40% van de CIO’s niet kan voldoen aan de verwachtingen van de business en zelfs 70% niet de juiste kwalificaties in IT bezit, wordt het duidelijk dat er nog een zware tijd aanbreekt voor de CIO’s en de IT afdelingen.

Onderstaande tabel toont de technologische aandachtspunten van de CIO. Deze komen natuurlijk in grote lijnen overeen met de aandachtsgebieden uit de vorige tabel. Opmerkelijk is de plotselinge verschijning van Document management terwijl Collaboration Technologies (portals e.d.) minder aandacht zal krijgen.

Mijn conclusie is dat de CIO van vandaag zijn uiterste best moet doen om ook CIO te zijn in 2010. Door zelf een strategisch plan te ontwikkelen dat antwoord geeft op de vragen van zijn business collega’s hoe hij hun problemen gaat verhelpen en zelf gaat bijdragen aan groei en snelheid, kan hij laten zien dat hij ook een business leider wordt in plaats van een business volger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.