Tagarchief: energieneutraal

Gasloos worden kost geld, het levert je zelfs een boete op!

Nou ja, een boete? Dat is maar hoe je het bekijkt. Duidelijk is dat koplopers in de energietransitie méér geld moeten uitgeven dan volgers. Wat is er aan de hand? Ons huis is sinds dit voorjaar geheel gasloos. Alle kranen zijn dichtgedraaid en alle gasverbruikers zijn verwijderd. In mijn blog over de Energietransitie kun je hier alles over lezen. Het laatste dat nu nog moet gebeuren is dat de gasmeter en de aansluiting ook verwijderd worden. Je betaalt immers gewoon vastrecht zolang die meter nog in de woning zit. En daar zit nog een financieel addertje onder het gras.

Over het verschil in prijs tussen aardgas en elektra heb ik al eens mijn beklag gedaan. Nou kun je dat prijsverschil met een warmtepomp en slimme meter technologie wel redelijk ongedaan maken. Maar de boete zit hem in de idiote verwijderingskosten voor die gasmeter. Dat kost je de lieve duit van € 687 en dat voelt niet goed. Dat voelt als een straf, als een boete! Die kosten waren overigens wel bij mij bekend, maar het voelt toch onrechtvaardig.

En dat roept bij mij protest op. Ik heb dus contact gezocht met Liander en hen om uitleg gevraagd. Notabene had ik al vernomen dat het bij concurrent Enexis ook mogelijk was om 1 jaar tegen een relatief laag bedrag van circa 121 euro, de meter te laten afsluiten. Stedin doet het in sommige gevallen zelfs gratis. Ik nam mij voor dat ik dat ene jaar misschien kon wachten totdat er nieuwe regels en tarieven zouden komen of andere voorstellen. Maar Liander liet mij al direct weten dat zij daar niet meer aan wilden beginnen; het was alles of niets. Wel werd mij de mogelijkheid geboden om schriftelijk nog eens de motivatie toe te sturen waarom ik het niet eens was met dat belachelijk hoge tarief. De kern uit die brief van 11 juli 2018 tref je hieronder:

1.    Zoals wij nu sinds gisteren uit de landelijke media hebben meegekregen, moet elke inwoner van Nederland zijn/haar bijdrage leveren om in 2030 een energieneutraal Nederland te bereiken en in 2050 CO2 neutraal te zijn. Dat is een enorme opgave waarvoor veel offers gevraagd worden.

2.    Ik heb sinds 2007 al veel geld geïnvesteerd om in kleine stapjes mijn woning energie neutraal en zelfvoorzienend te maken. Ruim 40.000 euro is geïnvesteerd in 11.500kWp PV panelen, luchtwarmtepomp, 20GJ zonneboilers met toebehoren, doorstroomverwarmer, hout-cv kachel, inductiekookplaat en regelinstallaties én een laadpaal voor elektrische auto’s.

3.    Het resultaat is dat wij sinds dit voorjaar geen gasverbruikers meer aangesloten hebben en dus ook geen gas meer nodig hebben en daarom de gasinstallatie buiten gebruik willen stellen.

4.    Het voelt als een straf en niet als een stimulering als Liander voor het verwijderen van de aansluiting de enorme kosten van bijna 700 euro in rekening wil brengen. Dit terwijl met het afsluiten en verzegelen van de meter in feite de installatie ook buiten gebruik kan worden gesteld. En met deze buitengebruikstelling toch fors lagere en ook reële kosten worden gehanteerd.

5.    Het is ook oneerlijk om burgers te laten betalen voor veiligheid van de aansluiting tussen de straat en de woning terwijl u daar feitelijk al verantwoordelijk voor bent (artikel 11, hst 2 Gaswet). Indien u niet kunt instaan voor de veiligheid van een afgesloten gasmeter, is het uw verantwoordelijkheid en dus ook op uw kosten om deze dan te laten verwijderen.

Ik hoop dat u met bovenstaande rekening kunt houden en volg deze discussie met bijzonder veel interesse. Als koploper duurzaamheid, adviseur én wethouder in Wormerland en daarmee belast met de energietransitie voor mijn gemeente, probeer ik mijn invloed op vele manieren uit. Het doel is immers dat wij allemaal energie- en CO2 neutraal worden, en dat alles tegen redelijke en aanvaardbare kosten.

Je voelt hem natuurlijk al aankomen…. In een vriendelijk telefoongesprek met een juridisch medewerker van Liander werd mij haarfijn uitgelegd dat zij volledig in hun recht stonden en dus zouden vasthouden aan deze kosten. Het argument dat Liander daarbij gebruikt is dat zij omwille van de veiligheid de volledige aansluiting uit de woning willen weghalen. Dus niet alleen de meter, ook de leiding die vanaf de hoofdleiding in de weg naar binnen in de woning wordt gevoerd. Maar dat is dus precies waar ik in het punt 5 naar verwijs. Liander is verantwoordelijk voor dat stuk, niet de bewoner! Notabene heb je ook al betaald voor het graven en aanleggen van die leiding. Je wilde immers met gas je woning verwarmen (gas aansluiting was destijds verplicht). Maar goed, dat graven en verwijderen kost tijd en dus geld. En daar moet de burger voor opdraaien. Het voelt niet goed. Mijn advies aan iedereen die op korte termijn de Liander gasmeter wil laten verwijderen is om altijd protest met goede argumenten aan te leveren voor die hoge kosten. Misschien wil Liander er dan wat aan doen? Notabene zijn Enexis en Stedin veel coulanter voor hun klanten.

De Energie Transitie in ons huis

In een serie nieuwe blogs zal ik het ontwerp en de keuzes toelichten die wij gemaakt hebben om ons huis aardgasvrij en energieneutraal te krijgen. In het artikel “Eén jaar aardgas vrij” heb je misschien al iets gelezen over de achterliggende motivatie en de verschillende stappen. Nu zal ik wat gedetailleerder uitleggen wat we hebben gedaan en wat de voor- en nadelen zijn geweest en welke investeringen we hebben gemaakt om het een en ander mogelijk te maken.

Begrippen

Vooraf is het verstandig om een paar begrippen te verduidelijken die je tegenkomt bij het verduurzamen van een woning.

EPC Energie Prestatie Coefficient is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft en wordt bepaald door berekeningen vastgelegd in de norm NEN 7120.
Gebouwgebonden energieverbruik Het energieverbruik voor ruimteverwarming, ruimtekoeling en ventilatie, warmtapwater, elektriciteit voor de hiervoor benodigde installaties en (forfaitair) verlichting; verlichting is hierbij inbegrepen omdat die post in de EPC meegerekend wordt.
Gebruikersgebonden energieverbruik Het energieverbruik voor ‘huishoudelijke’ apparatuur (keuken- en kantineapparatuur, TV’s, computers, kopieerapparaten, printers enz.) maar exclusief (forfaitair) verlichting (verlichting hoort bij het gebouwgebonden energieverbruik).
Materiaalgebonden energieverbruik Het energieverbruik voor de bouw inclusief productie en vervoer van de bouwmaterialen, het onderhoud en de sloop van de woning of het gebouw.
Een EPC-0 woning De woning of het gebouw heeft een EPC volgens NEN 7120 van precies nul. Alleen het gebouwgebonden energieverbruik op jaarbasis telt mee.
RC Waarde De afkorting RC staat voor Resistance Construction, oftewel de thermische weerstand van een constructiedeel. Met de Rc-waarde wordt de isolatiewaarde van constructies als een spouwmuur, een combinatievloer of dubbel glas aangeduid.
Energie Neutrale Woning Een energieneutrale woning is een huis dat met een normaal leefpatroon en normaal comfort over een heel jaar gezien evenveel energie gebruikt als dat het zelf opwekt.
Nul-op-de-meter Woning Een nul-op-de-meter woning is een huis dat op jaarbasis een totaal energieverbruik van precies nul heeft. Het betreft alle energieverbruiken die op de energiemeter(s) in de woning of het gebouw zichtbaar worden. Het gaat dus om het totaal van het gebouwgebonden plus gebruikersgebonden energieverbruik min de opbrengst van lokale duurzame bronnen.
Energienota-nul woning Een energienota-nul-woning heeft op jaarbasis per saldo een energienota van gemiddeld € 0. Hierbij wordt niet alleen gerekend met de kosten voor het totale energieverbruik, maar ook met de kosten voor vastrecht en met de teruggave van de energiebelasting. Onder het totale energieverbruik wordt verstaan het gebouwgebonden plus het gebruikersgebonden energieverbruik min de opbrengst van lokale duurzame bronnen.
Autarkisch Een woning of gebouw is autarkisch qua energie wanneer deze geheel zelfvoorzienend is. Er wordt alleen gebruik gemaakt van lokale duurzame energiebronnen. De woning of het gebouw is noch aangesloten op het gasnet noch op het elektriciteitsnet.

Onze woning is gebouwd in 1999/2000 met een EPC van 1.0 en een RC-waarde 3,5. Het energie label bestond nog niet in 2000 maar anders zouden we dit een Energielabel-B geven. Na alle maatregelen die wij vanaf 2006 hebben genomen zou op basis van deze definities onze woning nu een Energienota-nul woning zijn met een label A+++

Hoe hebben we dit behaald? Dat lees je in de volgende blogs.